FNV KIEM

FNV KIEM start mobiliteitsproject intersectorale omscholing

vrijdag 26 november 2010

Op initiatief van FNV KIEM start de grafische sector een mobiliteitsproject voor intersectorale omscholing. FNV-voorzitter Agnes Jongerius geeft maandag 29 november het startschot voor een mobiliteitsproject waarmee 350 werkloze grafici aan een nieuwe baan worden geholpen in een andere sector.

Intersectorale omscholing
Dit project voor intersectorale omscholing sluit aan op de actuele situatie op de arbeidsmarkt. Het aantal arbeidsplaatsen in de grafische sector is de afgelopen jaren in rap tempo gedaald. Van 42.000 werknemers begin 2008 naar ongeveer 28.000 in het najaar van 2010.

Baangarantie
Het omscholingsproject biedt 350 werkloze grafici een traject met baangarantie. Uitzicht op een baan die bij hen past. Om tot een goed resultaat te komen worden de beschikbare instrumenten - scans, testen, EVC (Erkenning Verworven Competenties) - ingezet. De toeleidingsroutes tussen grafimedia en andere sectoren zullen worden uitgewerkt. Voor het mobiliteitsproject zijn overeenkomsten afgesloten met de techniek (Kenteq), procesindustrie (PMLF), transport en logistiek (VTL), en zorg (Calibris), met de detailhandel (KCHandel), ICT, de dienstverlening (ECAB). Er wordt nog met enkele andere sectoren gesproken.

350 werkloze grafici weer aan het werk
Edwin Bouwers, bondsbestuurder van FNV KIEM en initiatiefnemer van intersectorale mobiliteit: "Dit is een belangrijk project. Het biedt echt een kans om samenwerking tussen partijen op de arbeidsmarkt in Nederland te verbeteren." "Bovendien is nu voor het eerst een relatieve kleine sector er in geslaagd om een groot mobiliteitsvraagstuk op te lossen. Uiteraard is het allerbelangrijkste dat 350 werkloze grafici weer aan het werk komen."

EGF-subsidie
De omscholingssubsidie voor grafici wordt voor een belangrijk deel gefinancierd uit EGF-subsidie. Deze EGF-subsidie van 10.5 miljoen euro is vorige week goedgekeurd door het Europees Parlement. Eerder al gaf de Europese Commissie haar fiat. De resterende kosten voor het mobiliteitsproject voor intersectorale omscholing wordt betaald door het UWV en door de sector waarin de omgeschoolde graficus emplooi vindt. Grafici die voor dit project in aanmerking willen komen kunnen zich aanmelden op de website http://www.vacaturekracht.nl/.