Openbaar Ministerie

Overzicht selectie strafzaken van 29 november tot en met 3 december 2010
Maandag 29 november
Tijdstip behandeling: 9.00 uur (inhoudelijk) gehele dag Betreft: Op een parkeerplaats bij een benzinestation aan de A1 wordt een dode vrouw aangetroffen. Betrokkene wordt verdacht van de moord/doodslag van deze vrouw.
Feit: moord/doodslag en/of vernieling stoffelijk overschot Pleegplaats: Muiden, 2008
Appèl: OM en verdachte
Uitspraak eerste aanleg:
10 jaar gevangenisstraf voor doodslag
(eis was 12 jaar gevangenisstraf voor moord en vernieling stoffelijk overschot)

Dinsdag 30 november
Tijdstip behandeling : 09.30 uur (inhoudelijk)
Betreft : betrokkenen worden ervan verdacht dat zij over een langere periode internationaal hebben gehandeld in verdovende middelen, zich bezig hebben gehouden met witwassen en een criminele organisatie hebben gevormd.
Feit: handel in verdovende middelen/witwassen/criminele organisatie Pleegplaats: Castricum en/of Zandvoort en/of Amsterdam en/of Hoofddorp en/of Velsen-Noord, gemeente Velsen, en/of Beverwijk en/of Haarlem, in elk
geval in Nederland en/of in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) en/of in de
Verenigde Staten
Appel : verdachten en OM
Uitspraak eerste aanleg:
Voor de hoofdverdachten variërend van 30 maanden gevangenisstraf tot 11 jaar gevangenisstraf.
Tijdstip behandeling: 09:30 uur (inhoudelijk)
Betreft: de hoofdverdachte wordt ervan verdachte dat hij samen met steeds wisselende personen variërende strafbare feiten pleegt, waaronder op grote schaal witwassen, de handel in verdovende middelen, en
geweldsdelicten.
Feit: witwassen, artikel 2 Opiumwet, openlijk geweld, mishandeling, voorhanden hebben van wapen en munitie
Pleegplaats: meerdere plaatsen in Nederland en tevens in Italië, Duitsland en Spanje
Appel: verdachte en OM
Uitspraak eerste aanleg:
Gevangenisstraf voor de duur van 7 jaar met aftrek Gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar
Gevangenisstraf voor de duur van 16 weken waarvan 10 weken voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en een werkstraf van 240 uur
Gevangenisstraf voor de duur van 16 weken waarvan 10 weken voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en een werkstraf van 240 uur
Vrijspraak
Woensdag 1 december
elk geval in Nederland en/of in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) en/of in de Verenigde Staten
Donderdag 2 december
elk geval in Nederland en/of in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) en/of in de Verenigde Staten
Tijdstip behandeling: 09.30 uur (sluiting onderzoek) Betreft: vervolging van behandelaars (alternatief praktiserende artsen en medium) van borstkanker-patiënte.
Feit: benadeling van de gezondheid, zwaar lichamelijk letsel en uiteindelijk de dood tengevolge hebbende en het in hulpeloze toestand brengen of laten, zwaar lichamelijk letsel en uiteindelijk de dood tengevolge hebbende
Pleegplaats: diverse, periode 1999 t/m 2001
Appèl: OM en verdachten (K. en B.)
Uitspraak eerste aanleg: veroordeling K. en B. voor benadeling van de gezondheid, zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebbende (schuldig verklaring zonder oplegging van straf) en vrijspraak voor het in hulpeloze toestand brengen of laten; vrijspraak D. voor beide feiten.

Tijdstip: 13.45 uur (Pro Forma)
Betreft: betrokkenen worden onder andere verdacht van een aantal gewelddadige overvallen in Amsterdam
Feiten: o.a. diefstallen
Pleegplaats: Amsterdam, Diemen, 2009
Appel: verdachten
Uitspraak eerste aanleg:
Gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar
Gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar
Gevangenisstraf van 3 jaar waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar
Vrijdag 3 december
Tijdstip behandeling: 09.30 uur (inhoudelijk)
Betreft: betrokkene wordt verdacht van mensenhandel, mishandeling, witwassen, beïnvloeding van een getuige en voorhanden hebben van kinderporno.
Feiten: -
Pleegplaats: Amsterdam, verschillende tijdstippen Appel: OM
Behandeling eerste aanleg:
Eis: bewezenverklaring van alle feiten, 4 jaar en 6 maanden Vonnis: vrijspraak van beïnvloeding van een getuige en voorhanden hebben van kinderporno, 24 maanden.
Tijdstip: 10.00 uur (inhoudelijk) (sluiting onderzoek) Betreft: terugverwijzing van de Hoge Raad van zeven verdachten (Hofstad)
Ten aanzien van vijf zaken vernietigt de Hoge Raad de bestreden uitspraak; verwijst de zaak naar het Gerechtshof te Amsterdam opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan Ten aanzien van twee zaken vernietigt de Hoge Raad de bestreden uitspraak ter zake van de omtrent het onder 1 en 2 tenlastegelegde gegeven beslissingen alsmede de strafoplegging; verwijst de zaak naar het Gerechtshof te Amsterdam, opdat de zaak in zoverre op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan. Feiten ter beoordeling na terugverwijzing: deelname aan een criminele organisatie al dan niet met terroristisch oogmerk Pleegplaats: Amsterdam, 's-Gravenhage, Amersfoort, Utrecht, 2003-2004 Uitspraak gerechtshof Den Haag:
vrijspraak ten aanzien van feit 1 en 2 en t.a.v. het voorhanden hebben van wapens een gevangenisstraf van 15 maanden met aftrek vrijspraak ten aanzien van feit 1 en 2 en t.a.v. poging doodslag met terroristisch oogmerk en voorhanden hebben van wapens een gevangenisstraf van 15 jaar met aftrek
Overige vijf verdachten zijn vrijgesproken

Tijdstip behandeling: 14.00 uur (inhoudelijk)
Betreft: Betrokkene wordt verdacht van:

1.moord

2. verkrachting

3. verkrachting

4. poging moord/zware mishandeling
Pleegplaats: Alkmaar en Heerhugowaard, 2008
Appèl: OM en verdachte
15 jr + TBS met dwangverpleging
Tijdstip behandeling: 14.00 uur (regie)
Betreft: betrokkene wordt verdacht van moord/doodslag op zijn zoontje van 7 jaar met het kind op zijn schouder over de A22 te lopen, waarna hij door een tegemoetkomende vrachtwagen is geraakt en het kind aan zijn verwondingen is overleden.
Feit: moord/doodslag
Pleegplaats: Beverwijk, 2009
Appel: Verdachte
Uitspraak eerste aanleg:
De eis: moord kan worden bewezenverklaard, ontslag van rechtsvervolging en TBS
Vonnis: moord, ontslag van rechtsvervolging en TBS