FNV

Abvakabo FNV Zorgbarometer: werknemers in zorg minder blij met hun werk

29-11-2010

Steeds meer werknemers in de zorg overwegen een baan buiten de sector. Zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Abvakabo FNV naar het imago van werken in de zorg. Van het oordeel over hun salaris en arbeidsvoorwaarden tot de ervaring van werkdruk en bureaucratie; werknemers zijn een stuk minder tevreden dan een jaar geleden.

Abvakabo FNV vindt de resultaten uitermate verontrustend in het licht van de toenemende personeelstekorten. De bond beschouwt de uitslag als een belangrijk signaal en gaat zich hard maken voor betere cao's voor alle zorgsectoren. "Gelukkig zijn we na maanden van moeizame onderhandelingen toch tot een goed akkoord gekomen voor de cao verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg. Maar dat is slechts een begin. Om een nieuwe generatie aan te spreken voor een baan in de zorg, moeten we de huidige arbeidsvoorwaarden in alle cao's toekomstbestendig maken." aldus vakbondsbestuurder Elise Merlijn.

Een greep uit de resultaten:

o Rapportcijfer Het rapportcijfer dat de respondenten geven voor het werken in de zorg is iets gedaald: in 2009 gaf het grootste percentage (ruim 33 procent) nog een 7 en ruim 31 procent een 6. In 2010 geeft het grootste percentage (35 procent) slechts een 6; Een 7 wordt dit jaar door 29 procent van de respondenten gegeven.

o Leegloop Maar liefst 58 procent van de werknemers overweegt wel eens om een andere baan te zoeken buiten de zorg. In 2009 was dit nog 51,7 procent.

o Arbeidsvoorwaarden Een grote meerderheid van de werknemers in de zorg onderstreept de noodzaak om jongeren voor de zorg te interesseren; in 2010 zelfs nog meer dan in 2009. Het oordeel over de arbeidsvoorwaarden is daarbij niet mals. Dit jaar vinden bijna alle respondenten (94 procent) dat arbeidsvoorwaarden verbeterd moeten worden om jongeren te interesseren voor een baan in de zorg. In 2009 was dit nog 87 procent.

Het oordeel over het salaris; in 2009 vond nog 64 procent van de respondenten dat werken in de zorg slecht betaald. In 2010 is dit toegenomen tot maar liefst 71 procent.

o Werkdruk en bureaucratie Werkdruk en bureaucratie worden vaak genoemd als negatieve aspecten van het werken in de zorg. Op de vraag of werken in de zorg een hoge werkdruk betekent, antwoordde 86 procent bevestigend in 2009. In 2010 is dat percentage toegenomen tot 91 procent. Met de stelling "Werken in de zorg wordt gedomineerd door bureaucratie" is 83 procent het eens, ten opzichte van 78 procent in 2009.

o Meest negatieve aspect Op de vraag wat de meest negatieve aspecten van het werk zijn, antwoordt 80 procent de werkdruk, tegenover 77 procent een jaar eerder. Salaris scoort met 67 procent een tweede plaats; een jaar eerder was dit percentage 64 procent.

o Beroepstrots Gelukkig heeft de tevredenheid over het werk weinig effect op de beroepstrots van de werknemers: het merendeel van de respondenten geeft aan trots of heel trots te zijn op zijn of haar werk: 77 procent in 2010 ten opzichte van 78 procent een jaar eerder.

Als gevraagd wordt naar het meest positieve aspect van de zorg, dan wordt in zowel 2009 als in 2010 het meest genoemd: het contact met de cliënten (80 procent ten opzichte van 72 procent in 2009), de voldoening die zij uit hun werk halen (67 procent ten opzichte van 69 procent in 2009) en contact met collega's (51 procent ten opzichte van 53 procent in 2009).

Over Abvakabo FNV Abvakabo FNV is de grootste vakbond in de publieke sector en sluit jaarlijks zo'n 250 cao's en sociale plannen af voor ongeveer 2 miljoen werknemers. De bond behartigt de belangen van werknemers in de sectoren zorg, welzijn, overheid, nuts, post en telecom. Zie www.abvakabofnv.nl voor meer informatie over de vakbond.

Over de Zorgbarometer De Abvakabo FNV Zorgbarometer is een kwartaalonderzoek binnen de zorgsector. Het onderzoek wordt afgenomen onder een zorgpanel van ruim 2000 werknemers in de verschillende zorgsectoren; ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, kraamzorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg. In het najaar wordt de tevredenheid van werknemers en het imago van werken in de zorg onderzocht.