D66

maandag 29 november 2010

Vervang F-16's in Europees verband

D66-Kamerlid Wassila Hachchi wil dat het kabinet de F-16 jachtvliegtuigen in Europees verband vervangt. "Nederland moet samen met andere Europese landen onderhandelen over de aanschaf van een vervanger voor de F-16. Samen kunnen we een betere prijs afdwingen," aldus Hachchi.

Goed voorbeeld

In het regeerakkoord geeft het kabinet aan dat de F-16's aan vervanging toe zijn. Projecten van zulke grote omvang moeten wat D66 betreft altijd in samenwerking met andere Europese landen gebeuren. Hachchi: "Fransen en Britten zijn een succesvol voorbeeld van Europese samenwerking. Ze werken nauw samen aan het ontwikkelen van technologie en het verbeteren van het concurrentievermogen. Nederland moet hun voorbeeld volgen."

Mogelijkheden

Minister Hillen van Defensie zette vorige week de deur open voor Europese samenwerking. "Ik moedig de minister aan om met de vervanger van de F-16 te beginnen. De voordelen van materieelaanschaf in Europees verband zijn in tijden van bezuinigingen meer dan ooit duidelijk," vindt het D66-Kamerlid.