Ecorys


Duurzaamheid uitgangspunt voor nieuw mobiliteitsplan Internationaal Strafhof

29 november 2010 - PERSBERICHT - Het Internationaal Strafhof (ICC) zal in 2015 verhuizen van de huidige locatie aan de Maanweg naar een nieuw onderkomen op de hoek Van Alkemadelaan en Oude Waalsdorperweg in Den Haag. Ecorys is gevraagd een mobiliteitsplan voor het nieuwe onderkomen te ontwikkelen, waarbij duurzaamheid voorop staat.

Het ICC stelt zich ten doel om de stroom van medewerkers en bezoekers op de nieuwe locatie op duurzame wijze af te handelen. Zij wil daartoe bij de nieuwbouw optimale voorzieningen realiseren voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoergebruikers. Ook zal zij zorgen voor voldoende parkeerplaatsen op het eigen terrein, om te voorkomen dat bezoekers of werknemers uitwijken naar de omliggende buurt om te parkeren. Verder zal in het mobiliteitsplan het advies aan het ICC worden gegeven om het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer zoveel mogelijk te stimuleren.

Ecorys heeft middels onderzoek onder de medewerkers en bezoekers van ICC het huidige mobiliteitsprofiel in beeld gebracht. Op basis daarvan zal de behoefte aan fiets- en autoparkeervoorzieningen op de nieuwe locatie worden bepaald. Daarnaast zal het mobiliteitsplan van Ecorys voorstellen bevatten voor geschikte maatregelen op het gebied van organisatie, communicatie en andere maatregelen als bijvoorbeeld flexibel werken, een grootgebruik contract voor OV abonnementen, overleg met externe partijen over de bereikbaarheid via OV, of een fietsplan.

Met het mobiliteitsplan wil het strafhof voldoen aan de strenge BREEAM-standaard (internationaal erkende en toonaangevende standaard voor het meten van de duurzaamheid van gebouwen) en het meest milieuvriendelijke alternatief in de in 2009 opgestelde Milieueffectrapportage. Het mobiliteitsplan zal naar verwachting in december 2010 worden opgeleverd.

Meer informatie:

Robert Eijkelestam Hoofd Marketing & Communicatie T 010 453 88 57