Gemeente Bolsward


Nieuws
26-11-10

Meerderheid kiezers wil Súdwest Fryslân als gemeentenaam

Een meerderheid van de kiezers die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag ook hun voorkeur heeft uitgesproken voor de nieuwe gemeentenaam, kiest voor Súdwest Fryslân. Van 57,3 procent mag dit de definieve naam worden.

De naam Sneek-Súdwest Fryslân heeft de voorkeur van 23,8 procent. De keuzemogelijkheid "geen van beide namen" is aangekruist door 18,9 procent.

Van de mensen die gestemd hebben voor de nieuwe gemeenteraad, heeft een overgrote meerderheid van 98,8% ook een formulier voor de voorkeurspeiling ingevuld. Er is 3,6 procent aan ongeldige stemmen uitgebracht, waarvan 2 procent blanco.

Hieronder volgt de uitslag uitgesplitst naar de huidige gemeenten:

Gemeente

Súdwest Fryslân

Sneek-Súdwest Fryslân

Geen van beide namen

Bolsward

64,4%

4,3%

31,3%

Nijefurd

79,7%

4%

16,3%

Sneek

29,6%

52,8%

17,6%

Wûnseradiel

76,4%

4,7%

18,9%

Wymbritseradiel

70,8%

12,9%

16,3%

De uitkomst van de peiling zal worden voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraad. Die bepaalt wat uiteindelijk de naam wordt van de nieuwe gemeente.

Op de website www.fusiesudwestfryslan.nl vindt u meer informatie over de herindeling van de gemeente Súdwest Fryslân.