Duurzaamheid uitgangspunt nieuw mobiliteitsplan Strafgerechtshof

29/11/2010 10:14

ECORYS Nederland BV

Het Internationaal Strafhof (ICC) zal in 2015 verhuizen van de huidige locatie aan de Maanweg naar een nieuw onderkomen op de hoek Van Alkemadelaan en Oude Waalsdorperweg in Den Haag. Ecorys is gevraagd een mobiliteitsplan voor het nieuwe onderkomen te ontwikkelen, waarbij duurzaamheid voorop staat.

Het ICC stelt zich ten doel om de stroom van medewerkers en bezoekers op de nieuwe locatie op duurzame wijze af te handelen. Zij wil daartoe bij de nieuwbouw optimale voorzieningen realiseren voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoergebruikers. Ook zal zij zorgen voor voldoende parkeerplaatsen op het eigen terrein, om te voorkomen dat bezoekers of werknemers uitwijken naar de omliggende buurt om te parkeren. Verder zal in het mobiliteitsplan het advies aan het ICC worden gegeven om het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer zoveel mogelijk te stimuleren.

Ecorys heeft middels onderzoek onder de medewerkers en bezoekers van ICC het huidige mobiliteitsprofiel in beeld gebracht. Op basis daarvan zal de behoefte aan fiets- en autoparkeervoorzieningen op de nieuwe locatie worden bepaald. Daarnaast zal het mobiliteitsplan van Ecorys voorstellen bevatten voor geschikte maatregelen op het gebied van organisatie, communicatie en andere maatregelen als bijvoorbeeld flexibel werken, een grootgebruik contract voor OV abonnementen, overleg met externe partijen over de bereikbaarheid via OV, of een fietsplan.

Met het mobiliteitsplan wil het strafhof voldoen aan de strenge BREEAM-standaard (internationaal erkende en toonaangevende standaard voor het meten van de duurzaamheid van gebouwen) en het meest milieuvriendelijke alternatief in de in 2009 opgestelde Milieueffectrapportage. Het mobiliteitsplan zal naar verwachting in december 2010 worden opgeleverd.

Over Ecorys

Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke thema's. Wij bieden wereldwijd onderzoek, advies en projectmanagement en zijn gespecialiseerd in economische, maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. We richten ons met name op complexe markt-, beleids- en managementvraagstukken en bieden opdrachtgevers in de publieke, private en not-for-profit sectoren een uniek perspectief en hoogwaardige oplossingen. We zijn trots op onze 80-jarige bedrijfsgeschiedenis. Onze belangrijkste werkgebieden zijn: economie en concurrentiekracht; regio's, steden en vastgoed; energie en water; transport en mobiliteit; sociaal beleid, bestuur, onderwijs, en gezondheidszorg. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid, integriteit en samenwerkingspartners. Ecorys-medewerkers zijn betrokken experts met ruime ervaring in de academische wereld en adviespraktijk, die hun kennis en best practices binnen het bedrijf delen en met internationale samenwerkingspartners.

Over het Internationaal Strafhof

Het Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ICC) is gebaseerd op het Statuut van Rome en is het eerste permanente internationale strafrechtelijke hof dat is opgericht op basis van een verdrag. De doelstelling van het ICC is te helpen voorkomen dat de plegers van de meest ernstige misdrijven die de internationale gemeenschap aangaan, aan gerechtsvervolging ontsnappen. Het ICC is een onafhankelijke internationale organisatie en maakt geen deel uit van de organisatie van de Verenigde Naties. Het Hof heeft haar zetel in Den Haag, Nederland. Hoewel de kosten van het Hof voornamelijk worden betaald door de Staten die Partij zijn bij het Statuut van Rome ontvangt het ook vrijwillige bijdragen van overheden, internationale organisaties, personen, bedrijven en andere instellingen.

http://www.ecorys.nl