Gemeente Noordenveld

Noordenveld thuis te volgen

Raadsvergaderingen Noordenveld thuis te volgen

Gepubliceerd op: 29 november 2010

Onlangs is in de raadszaal van het gemeentehuis in Roden een nieuw geluidssysteem geïnstalleerd. Dit systeem heeft vele voordelen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om vanaf 1 december de raadsvergaderingen en de commissievergaderingen te raadplegen op Internet. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is het internetadres
http://bestuur.gemeentenoordenveld.nl in te vullen.

Raadsinformatie

Vervolgens is een scherm te zien waarop de komende vergaderingen zijn aangekondigd, maar waarop ook al geluidsfragmenten van eerder opgenomen vergaderingen zijn te horen. De onderwerpen van de vergaderingen zijn apart vermeld. Ook staan in dat scherm de thema's die door de raad behandeld zijn. Dit onderdeel wordt binnenkort aangevuld met de nodige documentatie.

Geen beeld

Zoals hierboven vermeld is op het scherm te zien: de aangekondigde vergadering, het onderwerp en wie er aan het woord is. Er is dus (nog geen) beeld. Dat is op dit moment een financiële stap te ver. Het is overigens wel mogelijk om in een later stadium een camera op dit systeem aan te sluiten.

Geen notulen meer

Het systeem is te raadplegen vanaf 1 december en is nog in opbouw. De eerste raadsvergadering, met aansluitend de commissievergadering, is op 8 december thuis te volgen. Een groot voordeel is dat de vergaderingen met dit systeem worden opgenomen. Ze zijn dan naderhand digitaal weer op te roepen, zodat woord voor woord het verhaal te volgen is. Dit scheelt een hoop papier. Wie de vergadering live volgt, ziet de naam van de spreker in het scherm staan en hoort wie aan het woord is. Dat komt omdat de apparatuur zodanig is geprogrammeerd dat, zodra de microfoon wordt ingeschakeld, het systeem weet wie spreekt.

Insprekers

Een ander voordeel blijkt tijdens de inspreekronde. Aangezien insprekers zich van tevoren moeten melden bij de griffie, is het mogelijk hun naam al te programmeren. Op het moment dat zij inspreken tijdens de vergadering, verschijnt automatisch hun naam, zodat ook luisteraars thuis weten wie aan het woord is. Ze worden als het ware even toegevoegd aan de lijst met raadsleden.