Groen!

Opvangcrisis asielzoekers: Rampenplan voor acute opvang vandaag nog activeren

door Freya Piryns (Federaal parlement: Senaat) op 29 november 2010 in "Asiel en migratie"

Geconfronteerd met de opvangcrisis voor de meer dan 6700 dakloze asielzoekers, vraagt Groen! de federale overheid haar rampenplan vandaag nog te ontplooien om deze mensen op te vangen zoals ze doet bij andere rampen. Niets doen komt neer op schuldig verzuim. Uiteraard gaat het hier om zeer acute opvang. Verleden week heeft Groen! haar asielplan bekendgemaakt waarin ze pleit voor structurele maatregelen waarvan enkelen onmiddellijk kunnen worden ingevoerd zodat op zeer snelle termijn het rampenplan opnieuw kan worden gedeactiveerd.

Wat het Belgische asielbeleid en de opvang van asielzoekers betreft, is er nood aan een uitgewerkt tweesporenbeleid. Het eerste spoor is het meest acute: 6700 asielzoekers staan op straat en leven in erbarmelijke omstandigheden. Er moet dringend opvang voorzien worden voor deze mensen zodat zij de komende vriesnachten kunnen doorkomen. De federale regering kan hiervoor haar rampenplan ontplooien. Tegelijkertijd moet de federale overheid onderhandelen met de OCMW's voor de dringende opstart van meer lokale opvanginitiatieven (LOI's) met als doel het rampenplan zo snel mogelijk opnieuw te kunnen deactiveren.

"Aangezien de OCMW's een zekere tijd zullen nodig hebben om de opvanginitiatieven op te starten, kan in afwachting het federale rampenplan worden ontplooid om de 6700 dakloze asielzoekers opvang te bieden. De nood is nijpend. Niets doen komt neer op schuldig verzuim. Deze ramp kunnen we ons bovendien geen tweede jaar op rij veroorloven. We hebben dringend nood aan structurele maatregelen om te vermijden dat we volgend jaar en het jaar daarna opnieuw in dezelfde crisis belanden," aldus senator Freya Piryns die vorige week het groene asielplan heeft bekendgemaakt.

Groen! wil het Belgische asielbeleid performanter maken en heeft daarvoor een asielplan uitgewerkt dat stoelt op 3 beginselen: voldoende opvangplaatsen, een vlottere en snellere procedure en een aanzienlijke toename van het aantal asielzoekers die vrijwillig terugkeren.

U kan het plan hier nalezen

Contact: Freya Piryns -