Gemeente Edam-Volendam

Ligplaatsen in binnenhaven Edam

Het college van B&W heeft besloten tot een aanpassing van het beleid inzake ligplaatsen van vaartuigen in de binnenhaven van Edam.

De binnenhaven telt zo'n 1200 strekkende meter afmeermogelijkheden. Hiervan wordt meer dan twee/derde ingenomen door plm. 80 stilliggende vaartuigen, veelal van direct omwonenden. Op grond van de Havenverordening mogen geen vaste ligplaatsen worden ingenomen in de binnenhaven, maar tot nu toe was geen sprake van strikte controle daarop.

Het college wil bevorderen dat een betere balans ontstaat in de verhouding vaste ligplaatsen en voldoende ruimte voor passanten, waardoor ook een grotere dynamiek wordt gerealiseerd in de binnenhaven. Daarom is gekozen om geleidelijk aan het aantal vast ingenomen ligplaatsen te verminderen, met name waar het gaat om onbeheerde vaartuigen met een verpauperde aanblik.