Wetterskip Fryslân


Boarnsterhim draagt waterbeheer over aan Wetterskip Fryslân

maandag, 29 november 2010
De gemeente Boarnsterhim draagt het waterbeheer in haar dorpen op maandag 29 november officieel over aan Wetterskip Fryslân. Tijdens een bestuurlijke bijeenkomst ondertekenen Paul van Erkelens, dijkgraaf van Wetterskip Fryslân, en Marian Jager, wethouder voor de gemeente Boarnsterhim, hiervoor een overeenkomst.

"Wetterskip Fryslân wordt verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemalen en stuwen en van de belangrijkste wateren in de dorpen van de gemeente Boarnsterhim," aldus wethouder Marian Jager. Dit onderhoud voerde de gemeente tot nu toe zelf uit.

Daarnaast hebben de gemeente Boarnsterhim en Wetterskip Fryslân in een zogenoemd waterplan afspraken gemaakt over samenwerking in het waterbeheer in de gemeente. Hierin worden verschillende maatregelen genoemd om knelpunten in het waterbeheer of in de waterkwaliteit op te lossen. Paul van Erkelens, dijkgraaf van Wetterskip Fryslân, hierover: "Denk aan het baggeren en aanpassen van het Nij Djip in Grou en het doen van een studie naar de verbetering van de rioolwaterzuivering in Akkrum."

Voor vragen en klachten over deze wateren blijft de gemeente overigens nog wel het eerste loket. In overleg met het waterschap wordt vervolgens gekeken hoe hier mee omgegaan kan worden.