Wetterskip Fryslân


Wetterskip zet poldergemalen uit waar dat kan

maandag, 29 november 2010
In verband met de huidige vorstperiode zet Wetterskip Fryslân de gemalen in de polders uit waar dat verantwoord is. In sommige polders verspreid over de provincie is sprake van veel wateraanvoer door een hoge grondwaterstand. Daar wordt ter plaatse bekeken of het verantwoord is om de gemalen uit te zetten.

De komende week blijft het naar verwachting vriezen. Door het uitzetten van de gemalen in de polders wordt de ijsaangroei op o.a. ondergelopen land bevorderd.

Gisteren, zondag 28 november, besloot het Wetterskip al tot het stoppen met afstromen van de Friese boezem. Dat betekent dat er geen water weggemalen wordt via het Hooglandgemaal in Stavoren en dat de sluizen bij Dokkumer Nieuwe Zijlen dicht zitten. Daardoor komt het water op de Friese boezem tot rust waardoor de ijsaangroei bevorderd wordt.

Dagelijks wordt contact onderhouden met de Friesche IJsbond over lokale situaties. De ijsveiligheid en het organiseren van schaatstochten is een verantwoordelijkheid van de plaatselijke ijsclubs en de Friesche IJsbond.