Productschap Vis


Beroep Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone

Beroep Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone Begin 2009 heeft het Productschap Vis beroep ingesteld tegen de aanwijzing van de Waddenzee en Noordzeekustzone I (lopend van Petten tot boven de Waddeneilanden) als Natura 2000-gebieden. Op dinsdag 30 november 2010 vindt de behandeling van deze beroepen bij de Raad van State plaats.

Insteek van de beroepen is dat de doelen voor deze gebieden niet duidelijk genoeg zijn, waardoor onzekerheid ontstaat over het voortbestaan van visserijactiviteiten in de gebieden. Ook is het argument van de Minister van LNV dat nog niet is gebleken dat de visserijsector schade zal ondervinden van de aanwijzing onjuist. Voorbeelden zijn de kokkelsector, die als politieke compensatie is ingeruild voor aardgaswinning. De mosselsector heeft exploitatiemogelijkheden moeten inleveren en vervolgens fors moeten investeren in andere technieken. De garnalensector wordt geconfronteerd met gesloten gebieden. De kleinschalige visserij heeft ieder jaar weer opnieuw te maken met vergroting van rustgebieden voor zeehonden en vogels. Om nog niet te spreken over de zeer hoge kosten van het laten maken van passende beoordelingen en de niet te onderschatten onzekerheden voor de bedrijfsvoering, die de sectoren ervaren op het moment dat hun NBwet-vergunning afloopt of wordt aangevochten, zoals recentelijk bij de handkokkelaars.

Vanwege dit alles wordt ook verzocht om een specifieke schaderegeling voor de visserij.

Overigens is de discussie in het beroep over de aanwijzing van de Noordzeekustzone I uitsluitend een theoretisch-juridische discussie. Het Ministerie van EL&I (voorheen LNV) heeft een wijzigingsbesluit gereed dat niet alleen de omvang van het gebied vergroot maar ook de doelstelling voor H1110 (permanent met zeewater overstroomde zandbanken) wijzigt van behoud naar herstel.

Voor vragen kunt u terecht bij mw. C. Seip-Markensteijn: 070-3708726