NVM dringt aan op wettelijke status plattelandswoning

29/11/2010 11:09

NVM

PERSBERICHT

Aan : de financieel-economische redacties en vakpers

Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen

Betreft : NVM dringt aan op wettelijke status plattelandswoning

Datum : Nieuwegein, 29 november 2010

NVM dringt aan op wettelijke status plattelandswoning

Aangekondigd wetsvoorstel nu al halfjaar vertraagd

Nieuwegein, 26 november - De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) dringt er bij de Tweede Kamer op aan om de wetgeving voor plattelandswoningen te bespoedigen. Dit moet een einde maken aan nijpende leegstand van voormalige boerderijen. In een brief aan de Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu vraagt de branchevereniging van makelaars om tijdens de komende begrotingsbehandeling de spoedige totstandkoming van deze wet zeker te stellen.

Al ruim een jaar geleden nam de Tweede Kamer met ruime meerderheid een motie aan van CDA-Kamerlid Van Heugten om de status van plattelandswoningen wettelijk te verankeren. De toenmalige minister van VROM, Jacqueline Cramer, zegde toe om deze nog voor de zomer van 2010 uit te werken tot een volwaardig wetsvoorstel. Mede door de val van het Kabinet is het voorstel echter nog steeds niet ingevoerd.

Noodzaak wetgeving

De noodzaak voor nieuwe wetgeving voor agrarische woningen is groot. Volgens de milieuwetgeving is een boerderij een bedrijfswoning, waardoor alleen de mensen die er werken er mogen wonen. Ook het wijzigen van de bestemming van de boerderij van agrarisch gebied naar woongebied is in de praktijk niet mogelijk.

Dit omdat er dan strengere milieueisen gaan gelden voor omwonende agrariërs, voor wie het werk dan veel moeilijker wordt gemaakt.

Deze wetgeving zorgt voor een groot probleem op het moment dat een boer stopt met zijn bedrijfsvoering. Vaak worden grond en boerderij los van elkaar verkocht. De bewoning van de boerderij wordt hiermee illegaal - de bewoners werken immers niet meer in het boerenbedrijf. Het voormalige huis van de boer is dan onverkoopbaar. Van deze onwenselijke situatie wil de NVM zo snel mogelijk af.

Nota plattelandswoning

Om dit knelpunt op te lossen heeft voormalig CDA-Kamerlid Ruud van Heugten de Initiatiefnota 'Plattelandswoning' opgesteld. Door de introductie van de 'plattelandswoning' kunnen gemeenten in het bestemmingsplan de voormalige boerderij als plattelandswoning bestemmen. Dit geeft de woningen een speciale status. De boerderij houdt voor de wet het karakter van een bedrijfswoning, maar kan toch door iemand anders worden bewoond. Tegelijkertijd hoeven agrarische bedrijven in de omgeving niet bang te zijn voor klachten van omwonenden over overlast.

De NVM roept de regering op het onderwerp 'plattelandswoning' met spoed op te pakken omdat het landelijk gebied erbij gebaat is. De makelaarsvereniging pleit al langer voor betere wetgeving op dit terrein. Eind 2008 heeft de NVM in haar Visiedocument Landelijk gebied al opgeroepen de plattelandswoning te introduceren. Het jaar daarop heeft een ruime meerderheid in de Tweede Kamer de regering bij motie verzocht met een wetsvoorstel te komen.

http://www.nvm.nl