Rijksvoorlichtingsdienst

Lauris Beets voorzitter Sociaal Beschermingscomité

Drs. L. C. (Lauris) Beets (61) is gekozen tot voorzitter van het ambtelijk Sociaal Beschermingscomité (SPC) in Brussel. Hij is op dit moment directeur Internationale Zaken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het voorzitterschap van het SPC geldt twee jaar en start op 1 januari 2011.

Het Sociaal Beschermingscomité is op onder andere SZW-terrein samen met het Werkgelegenheidscomité verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de afspraken in de Europa 2020 strategie. Die strategie bevat de sociaal economische doelen van de lidstaten van de Europese Unie. Het SPC is actief op de gebieden sociale bescherming, pensioenen en gezondheidszorg.

Categorieën: Bestuur, Economie, Financiën, Huisvesting, Internationaal, Migratie en integratie, Overig, Recht, Sociale zekerheid, Werk, Zorg en gezondheid

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid