CDA


Haverkamp: treinchaos onacceptabel
maandag 29 november 2010

De CDA Tweede Kamerfractie vergaderde deze week over het spoor. Uiteraard kwamen hier ook de spoorproblemen van het vorige weekend ter sprake. Vrijdag en zaterdag was het treinverkeer in Nederland ernstig ontregeld, omdat er in Utrecht brand was uitgebroken, waardoor de stroomvoorziening naar het spoor niet meer functioneerde. Namens het CDA voerde Maarten Haverkamp het woord: âIk heb er begrip voor dat er iets in brand kan vliegen. Maar dat daardoor van Alphen aan de Rijn tot aan Ede geen treinen kunnen rijden is echt onacceptabelâ.

Het CDA was geen voorstander van de plannen van de ChristenUnie en de VVD om Prorail onder te brengen bij Rijkswaterstaat of de directibe ontslaan. Haverkamp: âAls je het naambordje verandert, dan betekent dat niet dat daarmee de hele organisatie verandert. De oplossing moet niet in deze symboliek worden gevondenâ.Â
Haverkamp wees erop dat de minister in 2006 had aangegeven dat Prorail rond 2010 'disaster tolerant' moet zijn. Haverkamp: âDat is dus niet gelukt, Prorail hoopt nu de faciliteiten op te leveren in 2011. Wij beoordelen Prorail sinds een paar jaar op output, en die output was beroerdâ . Haverkamp gaf dan ook aan dat het verzoek van Prorail om de directie hoger in te schalen van tafel kan.

Â

De minister nam de suggestie van het CDA over om samen met Prorail en NS te kijken hoe de dienstverlening beter kan worden en de minister komt al voor de lente met een plan van aanpak te komen want iedereen is het er overeens dat de chaos van vorig weekend niet herhaald mag worden.Â

Â