Gemeente Lelystad

Geen zeer zwakke scholen meer in Lelystad

Maandag 29 november 2010

Door succesvolle inzet van alle medewerkers heeft het openbaar primair onderwijs in Lelystad op dit moment geen zeer zwakke scholen meer. De Meander, één van de twee door de inspectie twee jaar geleden als zeer zwak beoordeelde scholen, voldoet inmiddels geheel aan de normen van de inspectie. De andere school, De Tjalk, is goed op weg en zal naar verwachting bij het inspectiebezoek in april geheel aan de normen voldoen.

Maatregelen

Na een grondige analyse hebben betrokken scholen onder leiding van externe deskundigen een schoolontwikkelingsplan geschreven en werden professionaliseringsactiviteiten gestart. Het laatste jaar is een datamuur ontwikkeld met daarin de toetsresultaten van alle scholen. Op onderdelen zijn door de scholen herstelplannen gemaakt. De directeuren van de scholen volgen anderhalf jaar lang een leergang onderwijskundig leiderschap. Evaluatiemomenten zijn ingebouwd om te meten welke ontwikkeling de school doormaakt. Deze verbeteringen hebben uiteindelijk concreet resultaat opgeleverd.

Alle basisscholen doen mee

Bovengenoemde maatregelen worden inmiddels voor alle openbare basisscholen ingezet. Het streven is dat naast De Tjalk ook van de zes andere nog zwakke scholen er vier dit jaar al voldoen aan de basisnormen van de inspectie. Het bestuur van het openbaar primair onderwijs heeft als doel gesteld in 2012 geen zwakke of zeer zwakke scholen meer te hebben. Daarnaast zijn alle maatregelen opgenomen in een strategisch beleidsplan 2010-2014. Dit plan gaat uit van de maatschappelijke opdracht "Goed onderwijs voor alle kinderen" en zet in op kwaliteit van de schoolontwikkeling, de kwaliteit van de medewerkers en van de communicatie en processen. Eén van de maatregelen is een bijzonder project: Educatief Partnerschap. Dit schooljaar starten vier scholen met een pilot. De essentie van deze pilot is het betrekken van ouders bij het onderwijs. Deze gedeelde betrokkenheid zorgt voor betere resultaten bij kinderen.
Ja