Gemeente WinterswijkWorkshop Euregionaal bedrijvenpark bij Gaxel

Op verzoek van de gemeenteraad van Winterswijk is in 2009 gestart met de verkenning naar de mogelijkheden voor een grensoverschrijdend bedrijvenpark aansluitend op het bestaande industrieterrein Gaxel in Vreden.

29 november 2010

Als belangrijk onderdeel van dit onderzoek hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeenten Vreden en Winterswijk. Beide gemeenten staan positief tegenover een mogelijk grensoverschrijdend bedrijvenpark met het thema duurzaamheid en grensoverschrijdend ondernemen en hebben afgesproken de mogelijkheden hiervoor gezamenlijk uit te gaan werken.

In het voorjaar van 2010 is door de gemeenten Winterswijk en Vreden een gezamenlijke visie op het toekomstige bedrijvenpark opgesteld. Deze visie is daarna door studenten van de Radboud Universiteit voorgelegd aan verschillende betrokken overheden en ondernemersverenigingen. Zij hebben onderzoek gedaan naar de belangen en visies van deze partijen.

De resultaten van dit onderzoek zijn tijdens een bestuurlijke workshop op 25 oktober 2010 geëvalueerd en waren aanleiding tot het besluit van de gemeenten Winterswijk en Vreden om samen met ondernemers in februari 2011 een workshop te organiseren op het bedrijventerrein Gaxel. Het doel van deze workshop is om samen met ondernemers te kijken naar de kansen en mogelijkheden die er liggen en de behoeften en de ideeën van de ondernemers. Er zullen ook ondernemers als spreker worden uitgenodigd die ervaring hebben met- en gevestigd zijn op een grensoverschrijdend bedrijventerrein. De workshop wordt door beide gemeenten voorbereid. In januari 2011 wordt het exacte programma bekendgemaakt.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich voor eind december aanmelden voor deze workshop bij de gemeente Winterswijk, telefoonnummer (0543) 543 543 of per e-mail naar rnijland@winterswijk.nl. Ook voor meer informatie kan men hier terecht.