Nieuwe hoogleraar OU ontwikkelt korte opleiding Omgevingsrecht

29/11/2010 11:55

Open Universiteit

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Frans Tonnaer benoemd tot hoogleraar in het recht, in het bijzonder in het omgevingsrecht. Met de leerstoel wil de Open Universiteit het onderwijsaanbod in het omgevingsrecht versterken, in het bijzonder door het ontwikkelen en exploiteren van een korte opleiding Omgevingsrecht.

Leerstoel

Het onderzoek van de leerstoel richt zich op het terrein van het omgevingsrecht. Dat gebied is door een drastische wijziging in de wetgeving ingrijpend veranderd. Het omgevingsrecht betreft het brede terrein van de zorg voor de fysieke leefomgeving. Het gaat dan om het milieurecht, het natuurbeschermingsrecht, het ruimtelijke ordeningsrecht, het waterrecht en de samenhang daartussen.

In zijn onderzoek zal Tonnaer de mogelijkheden nagaan om meer eenheid te brengen in de uiteenlopende regelingen op het terrein van het omgevingsrecht. Tevens zal hij bijscholingsaanbod ontwikkelen voor mensen, die in de praktijk met het nieuwe omgevingsrecht te maken hebben. De spin-off zal zijn dat ook het aanbod voor de masterstudenten in de toekomst uitgebreid zal worden met cursussen op dit terrein. Tonnaer heeft als adviseur en trainer een jarenlange ervaring op het gebied van de theorie en praktijk van het omgevingsrecht en is wetenschappelijk gekwalificeerd om het project, gericht op ontwikkeling van deze korte opleiding, als hoogleraar te trekken.

Over Frans Tonnaer

Frans Tonnaer (Thorn, 1950) studeerde rechten (bestuurswetenschappelijke studierichting) aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1982 promoveerde hij aan de juridische faculteit van deze universiteit op 'Wikken en beschikken, een onderzoek naar verbeteringsmogelijkheden in de samenhang van de besluitvorming op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht'. Hij bekleedde tussen 1971 en 1983 juridische functies bij de gemeente Grathem en de provinciale griffie Limburg. Voorts is hij van 1983 tot 1993 in het onderwijs werkzaam geweest, achtereenvolgens als wetenschappelijk medewerker staats- en bestuursrecht bij de Universiteit van Tilburg, docent milieurecht bij de Limburgse Bestuursacademie Roermond en als hoofddocent staats- en bestuursrecht bij de Universiteit Maastricht en de Open Universiteit. Tussen 1987 en 2007 was hij tevens lid van de Commissie Milieu-effectrapportage. Vanaf 1993 is hij directeur-eigenaar van Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht in Maastricht en Eindhoven. Tonnaer heeft tal van wetenschappelijke en vakpublicaties op zijn naam staan en is redacteur en hoofdredacteur van een aantal juridische uitgaves.