Politie IJsselland

Alcoholcontrole in Raalte

Raalte, 29-11-2010

De politie voerde zondagavond 28 november een alcoholcontrole uit op de Nieuwe Deventerweg. Daarbij werden 225 weggebruikers gecontroleerd op alcoholgebruik door middel van een blaastest. Eén bestuurder bleek onder invloed te rijden. Hij scoorde 270 ug/l op de ademanalyse en krijgt hiervoor een proces-verbaal.

(2010112589)

Bij circa 15% van alle verkeersongevallen is er drank in het spel. Dat betekent dat er ieder jaar door alcohol circa tweehonderd doden vallen en drie- tot vierduizend mensen in het ziekenhuis belanden. Daarom controleert de politie in samenwerking met het Openbaar Ministerie nadrukkelijk op alcohol in het verkeer. De straffen voor rijden onder invloed variëren van geldboetes tot enkele jaren gevangenisstraf. Ook kan een rijverbod worden opgelegd of de rijbevoegdheid worden ontzegd voor maximaal vijf jaar (tien jaar bij recidive).

Het alcoholgehalte in uw bloed mag niet hoger zijn dan 220 Ug/l (0,5 promille). Dit promillage geldt ook als u aan het verkeer deelneemt met een bromfiets, snorfiets of fiets. Voor beginnend bestuurders geldt een strenger beleid. Voor hen is het maximale promillage 95 Ug/l (0,2 promille). Tot de categorie beginnend bestuurders worden verkeersdeelnemers gerekend die hun rijbewijs op of na 30 maart 2002 hebben gehaald. Zij blijven voor de wet de eerste vijf jaar na ontvangst van het rijbewijs beginnend bestuurder. Meer informatie vindt u op de site van hetOpenbaar Ministerie.