Politie IJsselland

Tijdelijk huisverbod

Kampen, 29-11-2010

Een 25-jarige inwoner van Kampen heeft zondag 28 november een tijdelijk huisverbod opgelegd gekregen. De man bedreigde zijn ouders, sloeg zijn vader en richtte vernielingen aan in de woning. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Tegen hem is aangifte gedaan.

Huiselijk geweld komt voor in alle lagen van de samenleving. De slachtoffers zijn meestal vrouwen en kinderen, maar het treft ook mannen, ouders en ouderen. De Wet tijdelijk huisverbod biedt, naast strafrechtelijke maatregelen, extra handvatten om een eind te maken aan huiselijk geweld. Door een tijdelijk huisverbod op te leggen wordt de geweldspiraal doorbroken en kan de hulpverlening in gang worden gezet. Politie, gemeenten en hulpverleningsinstanties werken hierin nauw samen. Het huisverbod, opgelegd door de burgemeester, houdt in dat een pleger tien dagen niet thuis mag komen. Ook mag hij/zij geen contact opnemen met de partner of de kinderen. Zonodig kan het huisverbod worden verlengd tot maximaal vier weken. Wie zich niet aan het huisverbod houdt, kan maximaal twee jaar gevangenisstraf krijgen of een taakstraf. Meer informatie over hettijdelijk huisverbodvindt u op internet.