Provincie Limburg

Nieuws en persberichten

Website Provinciale Woonvisie Limburg
Het thema wonen vormt een belangrijk beleidsterrein van de Provincie Limburg. De ambitie van de Provincie is er op gericht om binnen Limburg een aantrekkelijk woon- en leefklimaat te bevorderen. Over deze ambitie kunt u meer informatie vinden in de Provinciale Woonvisie Limburg. Deze visie is momenteel in ontwikkeling. Het betreft vooralsnog een ontwerp visie die begin 2011 nog definitief door het college van Gedeputeerde Staten zal worden vastgesteld. Momenteel behandelt het college de ingekomen zienswijzen die bij de definitieve vaststelling worden betrokken.

Recent heeft de Provincie een website gerealiseerd over de Provinciale Woonvisie Limburg. De website is te vinden via www.woonvisielimburg.nl. Deze website biedt de bezoeker informatie over het woonbeleid van de Provincie Limburg en maakt deze informatie voor een brede doelgroep toegankelijk. De website is gepresenteerd tijdens de Statencommissie voor het Sociale Domein op 10 september 2010.

29-11-2010 11:20