Gemeente Breukelen


Formatie Stichtse Vecht van start

Na de recente gemeenteraadsverkiezingen in Stichtse Vecht nemen de volgende vier partijen morgenavond plaats aan de onderhandelingstafel: VVD, CDA, D66 en Streekbelangen. Deze beoogde coalitie steunt op basis van de verkiezingsuitslag op 18 van de 33 raadszetels. De komende weken treden deze partijen in beslotenheid met elkaar in gesprek om tot het gewenste resultaat te komen. Gedurende de formatiebesprekingen zou de beoogde coalitie nog kunnen worden verbreed. De formatie staat onder voorzitterschap van Wouter Kolff, VVD-wethouder in Nieuwegein. De sterke ambitie is om op maandag 3 januari 2011 het coalitieakkoord te presenteren en het nieuwe college te installeren, gelijktijdig met de installatie van de nieuwe gemeenteraad van Stichtse Vecht.

De VVD hecht er als grootste partij aan dat een stabiel college wordt geformeerd dat de komende jaren belangrijk werk gaat verrichten in Stichtse Vecht. Van groot belang daarbij zijn: een goede afwikkeling van het fusieproces, aandacht voor alle twaalf kernen, herkenbaarheid in alle delen van de nieuwe gemeente, een gezonde bestuurscultuur en goede verhoudingen tussen gemeenteraad en college.

Wat vooraf ging

In de fusiegemeente Stichtse Vecht heeft op woensdag 24 november 2010 de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad plaatsgevonden. De VVD kwam hierbij als grootste partij naar voren. Deze partij heeft het voortouw genomen in de procedure om te komen tot een nieuwe coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag en steunt op een breed draagvlak in de nieuwe raad en de samenleving.

Op zaterdag 27 november volgde op initiatief van de VVD een openbare bijeenkomst waarin alle partijen de verkiezingsuitslag hebben geduid, waarbij bovengenoemde aspecten breed gedragen bleken.

Formatievoorzitter

Formatievoorzitter Wouter Kolff was in april 2009 als toenmalig voorzitter van de Utrechtse VVD betrokken bij de totstandkoming van het tussentijdse college in Utrecht. Een jaar later was hij betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe college in Nieuwegein. Met alle betrokkenen bij de formatie is afgesproken dat alleen de formatievoorzitter externe uitingen verricht. Hij organiseert tijdens het formatieproces enkele persmomenten.