Gemeente Doetinchem

Aanvulling beleid cultuurhistorie vastgesteld

bericht, 29 november 2010

In de raadsvergadering van 18 november 2010 is de Aanvulling 2010 van de nota "Doetinchem: Cultuurhistorierijk!" vastgesteld. Hierin staat een evaluatie van beleid en uitvoering van de afgelopen twee jaar en een doorkijk naar de komende jaren. Uit de nota blijkt dat Doetinchem er in is geslaagd een inhaalslag te maken op het gebied van cultuurhistorie. De meeste geplande onderzoeken zijn uitgevoerd en verordeningen zijn geactualiseerd.

Sinds september 2009 is er een nieuwe commissie cultuurhistorie en het beleid voor de archeologie is geformaliseerd. De waarden-, verwachtingenkaarten en beleidskaarten zijn klaar. Tegelijkertijd ligt er nog werk genoeg voor de komende jaren, maar dit wordt eenvoudiger nu de gemeente en daarmee ook alle bewoners van Doetinchem, Wehl en Gaanderen over deze informatie kunnen beschikken. Recente onderzoeken naar de naoorlogse stedenbouw, architectuur en het industrieel erfgoed zijn onlangs afgerond en nu ook opgenomen in de nota. De informatie is beschikbaar op de website van de gemeente Doetinchem waar ook alle andere onderzoeken op het gebied van cultuurhistorie te vinden zijn.