Gemeente Doetinchem

Erfgoedverordening en archeologische beleidskaart vastgesteld

bericht, 29 november 2010

In de raadsvergadering van 18 november 2010 zijn de Erfgoedverordening en archeologische beleidskaart vastgesteld. De Erfgoedverordening vervangt de Verordening Monumenten (2006). Beide producten zijn een uitwerking van de in 2008 vastgestelde structuurvisie "Doetinchem: Cultuurhistorierijk!" De invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op 1 oktober van dit jaar was nu de directe aanleiding om haast te maken met de vaststelling. Complete cultuurhistorie: Terwijl de oude Monumentenverordening alleen betrekking had op gemeentelijke monumenten, regelt de Erfgoedverordening alles voor de complete cultuurhistorie. Dus ook voor de archeologie, beeldbepalende panden of karakteristieke boerderijen en voor waardevolle historische landschapsstructuren. Nieuw is dat in de Erfgoedverordening een strafbepaling is opgenomen waardoor de eigenaren die hun pand dusdanig verwaarlozen dat het in verval raakt, het moedwillig beschadigen of zonder vergunning slopen een boete krijgen. Ten slotte maakt de Erfgoedverordening duidelijk op welke punten en door wie er getoetst wordt of een pand de status van gemeentelijk monument verdient, een karakteristieke boerderij is of een beeldbepalend pand. Toetsing op basis van selectiecriteria: In de toekomst wordt bij iedere beslissing over een cultuurhistorisch waardevol pand, getoetst op basis van de selectiecriteria van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Adviezen voor bescherming worden door de commissie van cultuurhistorie getoetst. Dat is nu ook juridisch vastgelegd.