CDA


Nieuws
Zonder doortrekking geen ⬠100 miljoen voor de A15 maandag 29 november 2010

De CDA-fractie in de Provinciale Staten van Gelderland heeft met grote verbazing kennis genomen van de berichten in de regionale pers (De Gelderlander van woensdag 24 november j.l.) waarin wordt gesteld, dat minister Schultz varianten onderzoekt, waarin doortrekking van de A15 van de baan is.

In de Milieu effect rapportage wordt het zogenaamde regiocombi alternatief onderzocht. Maar op dit alternatief wordt nu blijkbaar aanzienlijk verder bezuinigd door het weglaten van allerlei noodzakelijke maatregelen. Alles alleen maar gericht op de doorstroming van het verkeer op de A12 en A50. Een verbetering van het openbaar vervoer komt te vervallen en de leefbaarheid in het gebied wordt onvoldoende aangepakt.

De Staten van Gelderland hebben ⬠100 miljoen beschikbaar gesteld als voorfinanciering van de doortrekking van de A15. Het CDA Gelderland stelt daarbij: alleen wanneer er sprake is van een echte doortrekking tussen Zevenaar en Ressen wordt de ⬠100 miljoen uitgegeven.

Albert Schol: âWij gaan geen provinciaal geld steken in een update van het bestaande rijkswegennet.. Dat betaalt het Rijk dan zelf maar. Volgens het CDA Gelderland biedt alleen een echte doortrekking van de A15 een oplossing voor de verkeersproblemen in de regio en daar gaan we dus voor. Het duurt allemaal al veel te lang en intussen worden de problemen alleen maar groter. Inwoners hebben recht op duidelijkheid en Gelderland heeft een doorgetrokken A15 economisch nodig. De minister moet op haar schreden terugkeren en het belang van Gelderland onderkennenâ.

De CDA-fractie in de Staten van Gelderland agendeert deze zaak op 8 december in commissievergadering van Mobiliteit en Economische Zaken en in de Statenvergadering van 15 december.