Cito


*

Eerste individuele kwaliteitsmeting voor artsen

Bedrijfsartsen zijn de eerste groep medici in Nederland die zich laten toetsen op geleverde kwaliteit.
In samenwerking met Cito ontwikkelde ArboNed een toets voor bedrijfsartsen om de kwaliteit van deze artsen te meten. Deze toets is de eerste toets in Nederland die kwaliteit van individuele artsen op deze manier inzichtelijk maakt.

Eigen verantwoordelijkheid

In Nederland werken 2.100 bedrijfsartsen, die werkzaam zijn voor de totale beroepsbevolking van 7 miljoen mensen. Bij ArboNed werken 350 artsen die verantwoordelijk zijn voor 1,3 miljoen werknemers. Willem van Rhenen, Chief Medical Officer bij ArboNed: 'Een toets als deze - ontwikkeld met en door artsen - is uniek in de Nederlandse medische wereld, maar wij zien dat de tijd hier rijp voor is. Bedrijfsartsen worden steeds zelfstandiger en moet voldoen aan de nieuwe normen op de arbeidsmarkt. Er is een vraag vanuit de markt naar transparantie in de kwaliteit van bedrijfsartsen. Daarnaast willen wij de beste kwaliteit artsen leveren.'

Rangorde artsen

ArboNed verwacht een extra stap in de gevraagde kwaliteit. Daarom testen zij nu ook op leefstijl, wet- en regelgeving, verzuimbegeleiding en reïntegratie, organisatieadvies en preventie. Deze vijf thema's vertalen zich in een rangorde van de arts ten opzichte van de collega's. Aranka Krechting, Senior Accountmanager bij Cito: 'Het is juist van belang dat de arts geen absolute score krijgt, maar dat hij of zij zichzelf kan vergelijken met collega's. De toets is bewust niet openbaar gemaakt, maar spoort de artsen wel aan om zichzelf te verbeteren.' Willem van Rhenen: 'Andere bedrijfsartsen kunnen de toets ook inzetten, waarbij we hun resultaat afzetten tegen de benchmarkgegevens van ArboNed.'

---

29-11-2010