Gemeente Leidschendam-Voorburg


Archeologische vondsten in Groot Zijdepark

29 november 2010 - Vorige week is er archeologisch onderzoek gedaan in Groot Zijdepark in Leidschendam. Daar zijn sporen gevonden van de zogenaamde `Vlaardingencultuur'. Dit was een bevolkingsgroep die zich 5.000 jaar geleden op de strandwallen langs de Nederlandse kust vestigde. Uit eerder vooronderzoek bleek al dat er in Groot Zijdepark een vindplaats uit de Vlaardingencultuur aanwezig was.

Archeologische vondsten in Groot Zijdepark

In een donkergekleurde laag in de strandwal hebben archeologen van ADC ArcheoProjecten diverse stukken vuursteen aangetroffen. De vondsten behoren tot de oudst bekende sporen van bewoners in deze gemeente en blijken nu een stuk groter dan verwacht. Vermoedelijk gaat het om een nederzettingsterrein, dat hoger op de strandwal gelegen heeft.

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd vanwege de aanleg van enkele nieuwe watergangen in Groot Zijdepark, in opdracht van de gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland. De nieuwe watergangen worden zo veel mogelijk om de Vlaardingen vindplaats heen geplaatst, zodat deze bewaard kan blijven in de bodem.