FloraHolland


Veilingklokken draaien voor het eerst bij Veiling Rhein-Maas

Joint venture-veiling van Landgard en FloraHolland in bedrijf

HERONGEN (29 november 2010) - Vanmorgen draaiden de acht veilingklokken van Veiling Rhein-Maas voor het eerst. Dat is ruim een jaar na de eerste aankondiging van de plannen voor oprichting van een joint venture tussen bloemenveiling FloraHolland en Landgard.

"De eerste veildag is een historische mijlpaal. Omdat drie veilingen samen één worden én omdat het om een échte grensoverschrijdende samenwerking gaat, versterken we het sierteeltcluster in de hele Euregio", zo verklaarden de beide Geschäftsführer Aad van den Enden en Franz-Willi Honnen van Veiling Rhein-Maas in een korte toespraak in een volle afmijnzaal.

Veiling Rhein-Maas is ontstaan door samenvoeging van drie veilingen. De veilingen in Lüllingen en Herongen van het Duitse moederbedrijf Landgard en de klokken van Venlo van Nederlandse moeder FloraHolland gingen in deze nieuwe combinatie op. Samen vertegenwoordigen de drie veilingen in Veiling Rhein-Maas een verwachte omzet van 250 miljoen euro. Aan de nieuwe veiling zijn 2.300 klanten, 4.000 kwekers van bloemen en planten en 400 medewerkers verbonden.

De belangrijkste reden voor samenwerking ligt in de regio zelf, namelijk de wens om te komen tot aanbodsconcentratie in het Euregio-gebied. Eén sterke sierteeltklok leidt tot lagere kosten. Niet alleen in de bedrijfsvoering, maar evenzeer in de keten voor zowel aanvoerders als kopers in het sierteeltcluster. Samenvoeging leidt tot een aantrekkelijker en een breder aanbod van bloemen en planten op één krachtige marktplaats. Voor de kwekers levert dit een stabielere prijsvorming op.

Omvangrijke nieuwbouw
Het afgelopen jaar is volop gewerkt aan circa 50.000 m2 nieuwbouw, waarvan straks ongeveer 40.000 m2 boxruimte voor klanten beschikbaar is. Ook werd de kettingbaan met 6 kilometer uitgebreid tot 10 kilometer, met twee gescheiden productstromen voor de verwerking van zowel Deense containers voor planten als stapelwagens voor snijbloemen. De infrastructuur binnen en buiten het veilinggebouw werd het afgelopen jaar aan de nieuwe situatie aangepast. Er zijn nieuwe straten aangelegd en er kwamen nieuwe parkeerplaatsen voor vrachtwagens en personenauto's. Verder is een geheel nieuw automatiseringssysteem geïntroduceerd en zijn de uniforme aanvoerbrief, stapelwagen en emmers en fusten van FloraHolland ingevoerd.

Veiling Rhein-Maas organiseert met haar veilingklokken niet alleen een dagelijkse veiling, maar exploiteert ook een grote marktplaats met de bijbehorende dienstverlening. Met de separaat opererende bemiddelingsdiensten van de beide moederorganisaties, de logistieke dienstverlening en moderne boxruimte zorgt Veiling Rhein-Maas voor een toekomstgerichte marktplaats waar vraag en aanbod van sierteeltproducten efficiënt bij elkaar worden gebracht.

Op 24 januari 2011, aan de vooravond van de IPM in Essen, vindt voor genodigden de officiële opening plaats.

Meer informatie op www.veilingrheinmaas.com.