Gemeente Best

Groen Blauw Stimuleringskader

29-11-2010

Het landschap in Brabant is vandaag de dag een uniek en divers geheel. Een geheel dat niet tot stand zou zijn gekomen zonder de inzet van de verschillende bewoners en gebruikers van het landelijk gebied. Met name boeren hebben hier een belangrijke rol in gespeeld. Door `groene' of `blauwe' dienstverlener te worden kunt u een nieuwe dimensie toevoegen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. En daarmee het bijzondere Brabantse platteland waarborgen, voor nu en in de toekomst.

Agrariër en particulier als volwaardig beheerder van de groene ruimte. De gemeenten, waterschappen en de Provincie willen het Brabantse landschap behouden en verbeteren. Daarom belonen zij agrariërs en andere particuliere grondgebruikers die zich actief in willen zetten voor de kwaliteit van natuur en landschap in het agrarische cultuurlandschap. Bijvoorbeeld voor het aanplanten van een elzensingel of de aanleg van een bloemrijke rand langs akkers. Of voor het onderhoud van een mooie rij oude knotwilgen. Om agrariërs en particuliere grondeigenaren hiervoor te belonen heeft de provincie het Groen Blauw Stimuleringskader in het leven geroepen. De provincie is `eigenaar' van de regeling en verdubbeld iedere euro die een gemeente of waterschap beschikbaar stelt.

Krijg ik als dienstverlener een passende vergoeding? Wanneer u een houtsingel aanplant, een bloemrijke rand langs de akker inzaait of een oude houtwal goed beheert, krijgt u in ruil daarvoor een financiële beloning. Al meer dan 100 aanvragers hebben inmiddels een beloning ontvangen voor het beheer of de aanleg van een landschapselement.
De afspraken tussen u en de overheid worden vastgelegd voor een periode van 6 jaar. Wanneer u ervoor kiest om landbouwgrond definitief om te zetten in een landschapselement, bijvoorbeeld een kikkerpoel of een houtsingel, krijgt u het waardeverschil tussen landbouwgrond en natuurgrond uitgekeerd. Daar staat tegenover dat deze grond in de toekomst niet meer ingezet mag worden ten behoeve van de landbouw.

Hoe kan ik een aanvraag indienen bij het Stimuleringskader? Uniek van het stimuleringskader voor groenblauwe diensten is dat u professioneel ondersteund wordt door de veldcoördinator. Per gebied is een veldcoördinator aangesteld die u vrijblijvend adviseert en helpt bij het indienen van een aanvraag. De veldcoördinator is `het gezicht' van de regeling. Aan de inzet van de veldcoördinator zijn voor u geen kosten verbonden.

Nan Visser en Hein Hendrikx zijn als veldcoördinator werkzaam voor de Agrarische Natuurvereniging Het Groene Woud. Deze vereniging is belast met de uitvoering van het gebiedscontract Best-Boxtel-Oirschot. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 06 - 10466382 of per mail veldloket@hetgroenewoud.com.

Meer weten?
U vindt meer informatie over deze regeling op onderstaande websites (openen in nieuw venster):


* www.hetgroenewoud.com/stimuleringskader (met video)
* www.brabant.nl/stimuleringskader.