Algemene Onderwijsbond

29-11-2010

Succes in beeld: bijeenkomsten voor beter voortgezet onderwijs

Voor schoolleiders en docenten in het voortgezet onderwijs worden in januari 2011 regionale bijeenkomsten rondom de Kwaliteitsagenda VO georganiseerd. De bijeenkomsten horen bij het project Succes in beeld dat door het Platform Beta Techniek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs.

De bedoeling van het project is dat scholen van elkaar kunnen leren op het gebied van kwaliteitsverbetering. Het gaat om de thema's: Taal en Rekenen, Uitblinken, Burgerschap, Professionele ruimte voor de leraar, Betrouwbare examens en Verbetercultuur. Door middel van zelfevaluatie en intervisie wordt gewerkt aan een zichtbaar betere onderwijskwaliteit.

Op de site van het project Succes in beeld is meer te lezen over de regionale bijeenkomsten. Elke school die meer werk wil maken van haar ambities kan deelnemen aan het project. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.