Rijksoverheid


Afspraken over financiële steun Ierland

Nieuwsbericht | 29-11-2010

De Europese ministers van Financiën hebben afspraken gemaakt over een steunpakket aan Ierland. Volgens minister De Jager is dit 'ook in het belang van Nederland'.

'De stabiliteit van de euro is essentieel voor onze economie en financiële sector en daarmee voor onze pensioenen, spaargeld en werkgelegenheid en werkgelegenheid', aldus minister De Jager (Financiën) op zijn weblog.

Leningen

Ierland doet een beroep op een programma van EUR 85 miljard aan leningen. Hiervan betaalt Ierland zelf EUR 17,5 miljard. De eurolanden en Groot-Brittannië, Denemarken en Zweden staan garant voor EUR 45 miljard. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) draagt EUR 22,5 miljard bij.

Overheidsfinanciën Ierland

Volgens De Jager heeft Ierland moeten beloven om orde op zaken te stellen in de overheidsfinanciën, de economie te hervormen, en de bankensector te saneren.
'In 2014 moet het Ierse tekort teruggebracht zijn van 32% naar 3% BBP. Ierland gaat dus zeer fors ingrijpen in zijn begroting en economie'.

Permanent crisismechanisme

De Europese ministers van Financiën hebben ook afspraken gemaakt over een permanent mechanisme voor landen die aanspraak maken op steun. Met deze afspraken 'hebben we laten zien dat voorkomen altijd het belangrijkste moet zijn', aldus De Jager.

Verantwoordelijk ministerie


* Ministerie van Financiën

Zie ook


* Kamerbrief Financiële stabiliteit in het Eurogebied
* Weblog De Jager


* Financiën in Europa | Onderwerp | Financiën

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051