Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie


Zorg op afstand kan uitstekende zorg zijn

29 november 2010

Telezorg (zorg op afstand) kan de kwaliteit van zorg verbeteren, kan patiënten zelfstandiger en sociaal redzamer maken en kan zorgprofessionals helpen om efficiënter te werken.

Deze maatschappelijke belofte moet telezorg wel waar kunnen maken en daarom is vanuit ethisch oogpunt gekeken aan welke voorwaarden telezorg moet voldoen als zij de bestaande zorg vervangt. Zo moet de eigen leefstijl van de patiënt niet in het gedrang komen.

Persoonlijk contact is zo'n voorwaarde. Ook moet telezorg niet leiden tot verdere overbelasting van mantelzorgers. Deze en andere voorwaarden staan in het signalement `Ver weg en toch dichtbij? Ethische overwegingen bij zorg op afstand' dat het Centrum voor Ethiek en Gezondheid van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg zojuist uitbracht.

Klik hier voor het volledige rapport
Zie het origineel