Gemeente Achtkarspelen


Succesvol project HARTstikke Gezond afgesloten

De gemeente Achtkarspelen heeft op 24 november officieel een punt gezet achter het vierjarige project HARTstikke Gezond. Met de deelnemers aan het project uit Kootstertille en Boelenslaan werd een afsluitende `High tea' gehouden in restaurant Nijenstein te Buitenpost.

"Het project HARTstikke Gezond heeft gewerkt", aldus een trotse wethouder Klaas Antuma. "De formule `Voor en Door kinderen, hun ouders en leerkrachten' heeft geleid tot succes. Blijf daarom dicht bij de doelgroep en: zegt het voort!". De uitspraken van de wethouder werden die middag ondersteund door de wetenschappelijk onderbouwde conclusies en aanbevelingen van GGD Fryslân.

Opvoeders hebben een belangrijke rol als het gaat om voeding, bewegen en overgewicht. Kennis hierover is door het project toegenomen. Bij de scholen wordt het voedingsbeleid goed nageleefd. Blijvende aandacht is nodig. Bijvoorbeeld door bij de start van het nieuwe schooljaar voedingsbeleid goed onder de aandacht te (blijven) brengen. HARTstikke Gezond heeft er voor gezorgd dat de omstandigheden voor gezond opgroeien in Kootstertille en Boelenslaan zijn verbeterd. De samenwerking in de dorpen is versterkt en de betrokkenheid van de opvoeders vergroot. De speel- en leefomgeving is verbeterd. Zichtbare resultaten zijn ondermeer geboekt door het realiseren van vernieuwde schoolpleinen die nog meer uitnodigen tot bewegen. Maar ook de minisurvivalbaan te Kootstertille is een projectresultaat.

Deelnemers aan het project onderstreepten de conclusies met hun ervaringen en gaen aan gezond gedrag van kinderen te willen blijven stimuleren. Harry Posthumus van de Survivalclub Kootstertille biedt bijvoorbeeld bijscholing voor leerkrachten aan, voor gebruik van de minisurvivalbaan tijdens de gymles. En leerkracht Ineke van Popta van de OBS Jan van Zuilen vindt dat je ouders actief moet blijven betrekken, zoals met aandacht voor gezonde traktaties tijdens een ouderavond.

In beide dorpen is gekozen om goedlopende activiteiten een vaste plek te geven in het schoolbeleid. GGD Fryslan ondersteunt de scholen en peuterspeelzaalwerk hierbij met een planmatige aanpak (gezonde schoolfryslan.nl). HARTstikke Gezond is daarmee niet slechts een los project, maar de opmaat naar gezond beleid voor kinderen.

Naast de gemeente Achtkarspelen namen ook Stichting Timpaan Welzijn, GGD Fryslân, basisscholen, sportverenigingen en peuterspeelzalen deel aan het project. De gemeente had de projectleiding, GGD Fryslân coördineerde het project.