FNV Sport

Ook zzp er moet alle arboregels naleven

Den Haag Ook zelfstandigen zonder personeel (zzp ers) moeten zich houden aan alle arboregels voor veilig en gezond werken, als het aan de Sociaal-Economische Raad (SER) ligt.

Kern van het SER- advies is dat alle werkenden, of dat nu werknemers of zzp ers zijn, gelijke arbeidsomstandigheden moeten hebben. Nu gelden niet alle arboregels voor zzp ers. Daardoor kan het voorkomen dat mensen die op dezelfde werkvloer werken, te maken hebben met verschillende regels.

De regels die werkenden moeten beschermen tegen ernstige risico s, gelden nu ook al voor iedereen.

Dan gaat het bijvoorbeeld om voorschriften voor het werken met chemische stoffen of regels die in de bouw het valgevaar moeten beperken. Maar de regels voor fysieke belasting behoren tot de voorschriften die nu niet voor zelfstandigen gelden. De SER wil dat alle werkenden dezelfde bescherming tegen risico's hebben. Op die manier wordt ook concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen.