Gemeente Soest

Onderzoek naar afhandeling klachten en bezwaar

29 november 2010

De rekenkamercommissie Soest voert een onderzoek uit naar de afhandeling van klachten en bezwaarschriften door de gemeente. De gemeente streeft naar excellente publieke dienstverlening.

Daarbij past dat de gemeente door haar dienstverlening zoveel mogelijk het indienen van klachten en bezwaren weet te voorkomen. En als er wel klachten en bezwaren zijn ingediend moet de gemeente kunnen staan voor een adequate afhandeling van klachten en bezwaren.

Tegen deze achtergrond toetst de rekenkamercommissie de ervaringen van inwoners, bedrijven en instellingen met de afhandeling van klachten en bezwaren.

Het onderzoek is sterk vanuit het perspectief van de inwoner opgezet: op welke wijze worden inwoners geïnformeerd over het indienen en afhandelen van klachten en bezwaren? Hoe ervaart de inwoner, die de stap zet naar het indienen van een klacht of bezwaar, vervolgens de afhandeling? Wat waren mogelijke overwegingen om geen klacht of bezwaar in te dienen?

Klachten en bezwaren geven de gemeentelijke organisatie de kans om te leren en de dienstverlening bij te stellen. Dit maakt dat de rekenkamercommissie graag via een enquête uw mening vraagt om zo de gemeenteraad hierover te kunnen rapporteren.

Op woensdag 1 december ontvangen circa 600 inwoners, bedrijven en instellingen een uitnodiging om een online enquête in te vullen. Deze groep mensen is aan de hand van een steekproef geselecteerd. De rekenkamercommissie maakt voor de uitvoering van het onderzoek gebruik van onderzoeksbureau Pro Facto uit Groningen. Uit privacyoverwegingen worden de brieven voor deelname aan het onderzoek door de gemeente verzonden.

De onderzoeksresultaten worden weergegeven in een rapportage. Deze zal in het voorjaar 2011 aan de gemeenteraad worden aangeboden en wordt gepubliceerd op de website van de gemeente.

In Soest is een rekenkamercommissie met vijf externe leden actief om de raad te adviseren. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt of de gemeente doelmatig, doeltreffend en rechtmatig te werk gaat.

Er komen uiteenlopende onderwerpen aan bod. De rekenkamercommisie rapporteert aan de gemeenteraad. De raad stelt de eindconclusies van de verschillende onderzoeken vast.