Rijksoverheid


Toespraak minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu voor het 65ste Havengildediner

Toespraak | 29-11-2010

Minister Schultz van Haegen was speciale gast bij het 65ste diner van het Havengilde. De minister sprak het grote belang van de haven van Amsterdam en als een van Europa's grootste havens. Ze sprak verder over het belang van de mainport Holland; de verzameling van alle Nederlandse havens. Minister Schultz van Haegen vindt dat al onze havens, in combinatie met onze hoogwaardige infrastructuur die de havens met het Europese achterland verbindt, van zeer groot belang voor de Nederlandse welvaart. Samenwerking tussen de havens en andere partijen moet daarom vanzelfsrpekend zijn. Verder benadrukte de minister het voornemen om de 80 jaar oude sluis in IJmuiden te vervangen met de bouw van een nieuwe, grotere sluis.

Dames en heren,

Dit is het 65ste jaarlijkse Havengildediner.
Het Havengilde heeft dus de pensioengerechtigde leeftijd behaald. Van harte gefeliciteerd.
Met een toegevoegde waarde van 7,5 miljard euro in het Noordzeekanaalgebied, krijg ik overigens niet de indruk dat u het rustiger aan doet.
En terecht.
We hebben u hard nodig.

In al die jaren is dit gezelschap natuurlijk veranderd. Het veranderende gezicht van het havengilde weerspiegelt de verandering van de Amsterdamse haven, van de stad en van Nederland.

Wat hetzelfde is gebleven is het feit dat de blik op de horizon is gericht.
Daar komt de handel vandaan.
Met Zuid Amerika en China als belangrijkste handelspartners.

Wie naar de harde cijfers van de haven kijkt, ziet dat jaren van schaarste en overvloed elkaar afwisselen.
Dat zijn nu eenmaal de wetten van de wereldeconomie. De afgelopen jaren heeft u wat klappen moeten incasseren, maar u bent niet gaan liggen.
De Amsterdamse haven is slim blijven ondernemen en houdt zich goed staande als een van Europa's grootste havens.
U draait mee in de Europese top.

Wie dat doet, moet samenwerken met andere sterke partners.

Allianties met Schiphol en de Rotterdamse haven zijn daarbij vanzelfsprekend.
Als minister ben ik een warm voorstander van deze samenwerking. Via de Nationale Havenraad en de Havenalliantie zet ik mij daarvoor samen met u in.

In de havenalliantie werken de havens van Amsterdam, Rotterdam, Zeeland en Groningen met de ministeries van E.L.I. en
I en M aan onderzoek naar de goederenstromen ten einde deze nog sneller en efficiënter te laten zijn.

De oprichting van de elektronische dienstverlener Portbase is een ander voorbeeld van een succesvolle samenwerking.
Evenals Keyrail dat voor de exploitatie van de Betuwelijn zorgt. Sinds juni van dit jaar rijden de kolentreinen vanuit Amsterdam bij Meteren het Betuwespoor op naar Duitsland.

Een verbeterde bereikbaarheid van het achterland dankzij de samenwerking tussen Prorail, havenbedrijf Rotterdam en de haven van Amsterdam.

Alle vormen van samenwerking zijn goed voor de Europese concurrentiepositie van de Nederlandse havens.
We kunnen niet zonder efficiënte, veilige en duurzame havens. 90 procent van de wereldhandel wordt over zee vervoerd. Een reder uit Amerika, China of waar dan ook, zoekt de beste toegang tot het Europese achterland.
Die heeft geen boodschap - hoe onschuldig ook - aan chauvinisme tussen steden of regio's.

U bent trots op uw stad en uw haven, de Rotterdammers zijn dat op hun haven en stad.
En ik op allebei.

Ons beleid is gericht op het vergroten van het Nederlandse marktaandeel van 40 procent in de havenhandel van Noordwest Europa. Van de Noordelijke zeehavens tot aan de Scheldebekken; we hebben ze allemaal nodig.

Wat naar mijn overtuiging ook helpt, is verzelfstandiging van de Amsterdamse haven.
Een zelfstandig bedrijf kan nu eenmaal sneller beslissingen nemen en dat zou Dertje Meijer geweldig helpen haar doelstelling te halen om over tien jaar de overslag naar 125 miljoen ton uit te breiden.

Zij wil in dat jaar ook één van de duurzaamste havens van Europa zijn. En als bewijs van die wil is dit jaar 1 miljoen euro uitgedeeld aan zes bedrijven voor hun milieubesparende projecten.

Dat is moedig en ambitieus ondernemerschap.
Het is precies wat de haven nodig heeft.

Maar zonder goede verbinding met het achterland kunnen we niet. We kunnen het spul wel binnenhalen, het moet ook weg. Bereikbaarheid maakt uiteindelijk het verschil.

Daarom breiden we de Prinses Beatrixsluizen uit in Nieuwegein. Daarom baggerden we recent nog het Noordzeekanaal uit. En daarom is begin dit jaar het Amsterdam-Rijkanaal uitgediept.

De binnenvaart vervoert elk jaar ruim 160 miljoen ton aan goederen over het Amsterdam-Rijnkanaal.
Op de weg scheelt dat ruim 5 miljoen vrachtwagens van elk 30 ton. Het kanaal bespaart ons een hoop fileleed.

Met gemeenten, provincies, havens en bedrijven moeten we zorgen dat onze havens bereikbaar blijven.

Daar hebben we in het verleden ook altijd voor gezorgd. Elke bottleneck losten we op.
En nu is de zeesluis bij IJmuiden aan de beurt. De Noordersluis is 80 jaar oud en aan vervanging toe. Dat gaat ook gebeuren.
Mijn voorganger, Camiel Eurlings, zette vorig jaar tijdens het havengildediner zijn handtekening onder het convenant `Zeetoegang IJmond'.
De planstudiefase is begonnen.
We zijn onderweg.
En het wordt mooi, want we kunnen sluizen bouwen als de beste. Kortom, u zorgt voor de handel, wij zorgen met u voor die nieuwe voordeur van de stad.

Beste mensen, ik ga afronden.
U bent toe aan het hoofdgerecht.
Ik dank u voor uw tomeloze inzet, voor uw ondernemerschap, uw lef en - het moet gezegd - uw geduld.

Ons kleine land telt internationaal mee dankzij de havens. Dat was de afgelopen 65 jaar zo en ik heb er alle vertrouwen in dat dit de komende 65 niet anders zal zijn.

Dank u wel en nog een smakelijke voortzetting.

Verantwoordelijk ministerie


* Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Zie ook


* Water en gebruikers | Onderwerp | IenM

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051