Nederlandse Zorgautoriteit


NZa handhaaft tarief verloskunde achterstandswijken

29-11-2010

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) handhaaft het tarief voor verloskundigen die werken in achterstandssituaties. Op grond van onderzoek en evaluatie kan worden vastgesteld dat de extra tijd, die verloskundigen besteden aan de uitvoering van hun taken voor cliënten in achterstandssituaties, overeenkomt met de hoogte van het vigerende achterstandstarief.

Het achterstandstarief is een toeslag van 23% op het reguliere verloskundige tarief en kan in rekening worden gebracht als de verloskundige zorg levert aan een cliënt in een achterstandssituatie.