Gemeente Woudenberg


Bestemmingsplan

Verleende ontheffing artikel 17.4 bestemmingsplan Woudenberg Dorp

Omschrijving

18 november 2010: Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij met toepassing van artikel 17.4 van het bestemmingsplan Woudenberg Dorp ontheffing hebben verleend ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten (tatoueeractiviteiten) in het bijgebouw van de woning aan de Witte de Withlaan 48 te Woudenberg.

Publicatiedatum 29-11-2010
Einde bezwaartermijn 11-01-2011
Soort bekendmaking Bestemmingsplan
Toelichting

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de boven het besluit vermelde datum een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Bekendmaking heeft betrekking op Witte de Withlaan

Parklaan 1, 3931 KK Woudenberg, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg T: 033-2869100 F: 033-2869191 E: postbus@gemwoudenberg.nl