Gemeente Woudenberg


Bestemmingsplan

Wijzigingsplan bestemmingsplan Het Groene Woud

Omschrijving

Vanaf 1 december 2010 ligt gedurende zes weken in het gemeentehuis van Woudenberg tijdens openingsuren op het taakveld Ontwikkeling ter inzage het ontwerp van het Wijzigingsplan Zone Milieuhinder Zegheweg 4 van het bestemmingsplan Het Groene Woud

Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de zone milieuhinder rondom het perceel Zegheweg 4 in Woudenberg.

Publicatiedatum 29-11-2010
Einde bezwaartermijn 11-01-2011
Soort bekendmaking Bestemmingsplan
Toelichting

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg, postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Bekendmaking heeft betrekking op Zegheweg

Parklaan 1, 3931 KK Woudenberg, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg T: 033-2869100 F: 033-2869191 E: postbus@gemwoudenberg.nl