Rijksvoorlichtingsdienst

3e Spoedaanpakproject geopend: A58 Batadorp - Oirschot

Het knooppunt Batadorp op de Randweg Eindhoven is in de avondspits nagenoeg filevrij na de opening van de derde rijstrook op de A58 tussen Batadorp en Oirschot. Dat is het eerste resultaat van het Spoedaanpak project A58 Batadorp - Oirschot dat minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vandaag officieel heeft geopend. De Spoedaanpak zorgde hier voor een versnelling van de opening met ruim een jaar. De minister verrichtte de opening samen met de heer René Meeuwissen, directeur van De Meeuw Bouwsystemen in Oirschot. De minister maakte tevens bekend dat de files in de provincie Brabant met de helft afgenomen zijn.

Filecijfers in Noord Brabant gehalveerd

In 2010 is in Noord Brabant een aantal grote projecten afgerond; de belangrijkste zijn de verbreding van de A2 tussen Zaltbommel en de Maasbrug bij 's-Hertogenbosch en de grootscheepse uitbreidingen van de Rondweg 's-Hertogenbosch en de Randweg Eindhoven. De positieve werking hiervan blijkt duidelijk uit de filecijfers: deze zijn in Brabant in 2010 ten opzichte van 2009 gehalveerd. Landelijk nam het aantal files licht toe. Op het Brabantse deel van de A2 is het aantal files zelfs met 84% afgenomen. De recente opening van de twee Spoedwetprojecten A2 Leenderheide - Valkenswaard (8 november) en vandaag de A58 Batadorp - Oirschot zal het aantal files in Brabant nog verder doen verminderen.

Snelle realisatie

De wegverbreding bij de A58 Batadorp - Oirschot is in zeer korte tijd gerealiseerd. Op 23 augustus ging officieel de schop in de grond en op 22 november reden de eerste auto's over de nieuwe derde rijstrook. Dit is een versnelling van een maand ten opzichte van de oorspronkelijke planning die uitging van openstelling eind december 2010. De besluitvorming rond de weg is versneld door de Spoedaanpak; het project kon een jaar eerder worden uitgevoerd.

Doorstroming op de Randweg

De 6,5 kilometer lange strook is aangelegd op de A58 tussen knooppunt Batadorp en de aansluiting Oirschot. Extra capaciteit op dit weggedeelte voorkomt filevorming aan de noordwest kant van de in juni dit jaar geopende Randweg Eindhoven. Sinds de opening van de Randweg vervolgen meer auto's tegelijkertijd hun weg naar de A58, waardoor het verkeersaanbod groter is geworden. Door de aanleg van deze derde rijstrook kunnen automobilisten op dit traject vlot doorrijden.

(Inter)nationaal belang

De Randweg Eindhoven is het kruispunt van belangrijke doorgaande noord-zuid (A2) en oost-west (A58 en A67) verbindingen. Deze wegen hebben zowel een regionale, nationale als internationale betekenis. De derde rijstrook op de A58 Batadorp - Oirschot is dus niet alleen belangrijk voor de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling van de regio Eindhoven, maar ook voor de doorstroming op de doorgaande verbindingen en daarmee voor de BV Nederland.

Spoedaanpak

De A58 Batadorp - Oirschot is onderdeel van de Spoedaanpak Wegen. Rijkswaterstaat pakt landelijk dertig hardnekkige knelpunten op de weg versneld aan om de doorstroming te verbeteren en de reistijd betrouwbaarder te maken. Bij de dertig projecten gaat vóór mei 2011 de schop in de grond en tien daarvan worden vóór mei 2011 afgerond. Inmiddels is bij 18 projecten de schop de grond ingegaan. Twee trajecten zijn al geopend. A58 Batadorp - Oirschot is het derde 'lintje'.

De Spoedaanpak kenmerkt zich door eenvoudigere en heldere procedures en snellere uitvoering, uiteraard met behoud van het inspraakrecht voor de betrokkenen. Daardoor kan de weggebruiker eerder profiteren van een betere doorstroming.