Gemeente Leeuwarden

Vaarverbod Dokkumer Ee

Tijdelijk g¿een scheepvaart mogelijk door Leeuwarden

In verband met de aanwezigheid en verwachting van ijs en ijsaangroei geldt het vaarverbod met ingang van maandag 29 november 2010 op de provinciale en niet provinciale vaarwegen in Fryslân, met uitzondering van:

* het Prinses Margrietkanaal;

* het Van Harinxmakanaal;

* de oostelijke en westelijke invaart van Leeuwarden;
* verbindingskanaal tot Industriebrug te Harlingen;
* de Houkesloot tot en met industriehavens;
* de vaarweg naar Drachten;

* de vaarweg naar Heerenveen.

Bij aanhoudende vorst kan het vaarverbod naar bovenstaande vaarwegen worden uitgebreid. Scheepvaart met de bestemmingen Heerenveen en Drachten wordt geadviseerd om te informeren naar de actuele stand van zaken zolang het vaarverbod van kracht is, via het telefoonnummer van de Provincie Fryslân 058-2925498 of via www.fryslan.nl (opent in nieuw venster).