Provincie Noord-Holland

Alle partijen akkoord met tracé Omlegging Schiphol Rijk

29 november 2010 -

Het Rijk, de provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer en Schiphol zijn definitief akkoord met het gestrekte tracé van de Omlegging Schiphol Rijk, ook wel de Boerenlandvariant genoemd.

Staatssecretaris Atsma, van Infrastructuur en Milieu, zette vandaag zijn handtekening onder de overeenkomst waarin de voorwaarden zijn vastgelegd voor de aanleg van dit tracé. Met deze laatste instemming kan nu definitief verder gegaan worden met de bestemmingsplanprocedure voor het tracé. Op 30 november is er voor omwonenden en geïnteresseerden een informatiebijeenkomst over het nieuwe ontwerp van de Omlegging Schiphol Rijk.

De Omlegging Schiphol-Rijk verbindt de nieuwe aansluitingen op de A4 met de Omlegging Aalsmeer-Uithoorn bij de Fokkerweg op Schiphol Rijk. De overeenkomst met o.a. het Rijk is bij dit tracé nodig omdat het tracé over het reserveringsgebied van de parallelle Kaagbaan loopt. In de overeenkomst is vastgelegd dat de weg wordt verlegd, indien het Rijk besluit alsnog de parallelle Kaagbaan aan te leggen.

Ontwerp Omlegging Schiphol-Rijk
Het nieuwe tracé begint bij de Aalsmeerderweg in de gemeente Haarlemmermeer. Dit weggedeelte loopt door het nog te ontwikkelen bedrijventerrein Schiphol Logistics Park. Vervolgens gaat de weg met een viaduct van 330 meter lang over de vrijliggende busbaan, de Kruisweg, het parkeerterrein bij Mitsubishi en de Beecheavenue heen. Ter hoogte van de Sikorskylaan komt de weg weer op maaiveldniveau. Uiteindelijk sluit de nieuwe weg weer aan op de Omlegging Aalsmeer-Uithoorn van de nieuwe N201.

Informatiebijeenkomst
Tijdens een informatiebijeenkomst op 30 november kunnen omwonenden en geïnteresseerden het nieuwe ontwerp van de Omlegging Schiphol-Rijk bekijken. De gemeente Haarlemmermeer heeft het bestemmingsplan nu nog in voorbereiding. Zodra het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd zal dit via kranten en de provincie website worden aangekondigd.

N201+
De provincie Noord-Holland realiseert de vernieuwing van de N201 in het gebied tussen Hoofddorp en Amstelhoek. In het project wordt samengewerkt met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Haarlemmermeer en Uithoorn. De nieuwe weg verbetert de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied en levert een bijdrage aan het versterken van de economische kracht van de regio. De omlegging Schiphol Rijk is het laatste deel van het N201+ programma waarover nog besluitvorming moest plaatsvinden.
---