IVN Nederland


IVN pleit voor behoud Regeling Draagvlak Natuur


IVN Natuur- en milieueducatie pleit voor het behoud van de Regeling Draagvlak Natuur (RDN). Over het voortbestaan van deze regeling wordt dinsdag a.s. gestemd in de Tweede Kamer. IVN geeft aan dat de RDN noodzakelijk is voor de stimulering van de groene economie en een innovatieve samenleving en betreurt de eventuele stopzetting van de regeling.

Regeling Draagvlak Natuur

De Regeling Draagvlak Natuur bestaat sinds de jaren 80 van de vorige eeuw. Het is de enige regeling die zich specifiek richt op het creëren van draagvlak bij burgers voor het natuurbeleid. De investering in draagvlak is relatief gering. Het gaat om 2,5 miljoen per jaar oftewel 0,003% van de begroting van het Ministerie van EL&I. De investering brengt een veelvoud aan co-financiering op vanuit maatschappelijke organisaties, fondsen en loterijen. De huidige motie doet geen beroep op de begroting voor 2011, het gaat om financiering vanaf het jaar 2012.

Vrijwilligers

De projecten die gefinancierd worden vanuit deze regeling zijn ondersteunend voor vele tienduizenden vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan de landelijke natuurwerkdag van Landschapsbeheer Nederland, de schoolprogrammas van Veldwerk Nederland die vele tienduizenden kinderen bereiken of programmas zoals bloeiende bermen van IVN waarbij vele duizenden vrijwilligers met biodiversiteit dichtbij bezig zijn.

Groene economie en een innovatieve samenleving

Jelle de Jong, directeur van IVN Nederland: De omslag naar een groene economie en een innovatieve samenleving vraagt om mensen die bewust zijn van het belang en de mogelijkheden van de natuur. Alleen via gedegen Natuur- en milieueducatie (NME) kan deze bewustwording worden veroorzaakt. De Regeling Draagvlak Natuur stelt NME organisaties daartoe in staat. Voor het verwezenlijken van een groen en duurzaam Nederland is de RDN dan ook onmisbaar.

Praat en discussieer mee over dit onderwerp, meld je aan voor de LinkedIn-groep IVN Natuur- en milieueducatie
http://www.linkedin.com/groupInvitation?groupID=2089423&sharedKey=048AF 9017DF2

Over IVN Natuur-en milieueducatie

IVN is werkzaam in het veld van natuur- en milieueducatie & communicatie en zet zich in voor de versterking van de betrokkenheid bij natuur en leefomgeving. Hiervoor heeft IVN de beschikking over 120 betaalde professionals en de vrijwilligersorganisatie, bestaande uit 173 lokale afdelingen met ruim 18.000 leden.