Gemeente Urk

Gemeente wil meer zorg op maat
Bewoners 8-ter Dek

Een brug slaan naar het aanbieden van meer zorg op maat. Dat is in principe de opdracht zoals de gemeente die samen met tal van gehandicaptenorganisaties heeft geformuleerd voor Helma Jongman, de 22-jarige SPH-student van Windesheim Zwolle.

Zij moet -als afstudeerproject- namens de partijen onderzoek naar het huisvestingsaanbod op Urk voor mensen met een beperking. ,,En daar heb ik ondermeer de hulp van de ouders voor nodigââ, zegt Helma. ,,Zij kunnen namelijk via een vragenlijst duidelijk maken aan wat voor woonvormen er behoefte is.ââ

Â

De hoofdvraag van het onderzoek is in principe , âis het huisvestingsaanbod naar de toekomst toe voldoende?â, kan Helma vooraf al beantwoorden. ,,Nee. Dat is bij lange na niet voldoende. Alle woonvormen op Urk hebben namelijk te maken met een wachtlijst. En die lijsten zijn bovendien niet duidelijk genoeg.ââ Er zijn diverse redenen voor de onduidelijkheid in de wachtlijsten. In de praktijk blijkt dat ouders en verzorgers van kinderen met een beperking te lang wachten met het zoeken naar een woonvorm. Dat gebeurt als de kinderen de leeftijd van 16 jaar bereiken. En als ouder het kind inschrijven laten ze hun kind vaak op meerdere wachtlijsten zetten. ,,Het geeft dus een vertroebeld beeld. Tien kinderen kunnen zowel bij de ene als bij de andere instantie ingeschreven zijn, en als beide organisaties besluiten een woonvorm te bouwen, komt er dus eentje leeg te staan.ââ

Â

Helma doet het onderzoek met de steun en gegevens van de verschillende zorginstanties die op Urk actief zijn -âs Heerenloo, Philadelphia, Siloah, Triade- en Stichting MEE IJsseloevers, Christelijke Woonstichting Patrimonium en de gemeente. ,,Aan die partijen ga ik mijn onderzoek uiteindelijk ook aanbieden. Met de organisaties heb ik ook al diverse malen gesproken. In het onderzoek betrek ik ook ervaringen en meningen van andere gemeenten, scholen en organisaties.â Â

Â

Enquête invullen

Om een goed overzicht van de woonbehoefte op Urk te krijgen, roept Helma alle ouders en verzorgers van kinderen met een beperking op om haar vragenlijst in te vullen. ,,Of het nu gaat om PPD-NOS, autisme of een lichamelijke handicap, alles is even belangrijk. Wie weet kunnen voor meerdere doelgroepen woonvormen worden opgericht.ââ Het invullen van de vragenlijst kan op de, speciaal voor dit doel gelanceerde, website zorgopurk.nl. De enquête is daar van 27 november tot 18 december online te vinden. âHet gaat dus ook om ouders die kinderen hebben in een leeftijd waar nog niet aan een woonvorm wordt gedacht.â Wie niet zo handig is met internet, maar wel de vragenlijst in wil vullen, kan bellen met Helma Jongman, 0618223461, e-mailen kan ook: helma@zorgopurk.nl.

Â

Â