Politie Zaanstreek-waterland

Politie start Donkere Dagen Offensief

Zaanstreek-Waterland, 29-11-2010 o Politie start Donkere Dagen Offensief
Zaanstreek-Waterland, november 2010

De politie Zaanstreek-Waterland is een Donkere Dagen Offensief gestart om de stijging van criminaliteit tijdens de donkere maanden tegen te gaan.

Criminelen slaan veelvuldig hun slag tijdens de donkere dagen, met een piek voor de feestdagen. Reden voor de politie om hier gericht actie op te ondernemen. Tijdens het offensief, dat loopt tot en met begin april 2011, zet de politie extra in op een aantal delicten.

Diensthoofd Leo Wallage over het offensief: We nemen extra maatregelen om vooral overvallen, straatroven, woninginbraken en autoinbraken tegen te gaan. De extra maatregelen bestaan onder meer uit verscherpt toezicht op risicoplaatsen waar criminelen vaker toeslaan, de zogenaamde hotspots. De politie is op die plekken vaker in uniform en burger aanwezig. En er zijn gerichte acties per delict.

Overvallen en straatroven
Om de overvallen te bestrijden worden tijdens risicodagen en uren, meer motorrijders ingezet, is een helikopter op afroep beschikbaar en zijn er extra verkeerscontroles (gericht op kentekenregistratie). Ondernemers worden geadviseerd over veiligheidsmaatregelen, zoals de DNA-spray en er zijn afspraken gemaakt met de afdeling handhaving van de gemeente Zaanstad en Purmerend. De handhavers hebben instructie gekregen wat wel/niet te doen bij overvallen en tips gekregen hoe ze afwijkingen in patronen kunnen zien.
Om de, met name in Zaandam, gestegen straatroven tegen te gaan wordt gesurveilleerd in de parken waar de meeste straatroven plaatsvonden, zijn er meer motorrijders ingezet en wijkagenten spreken hun grote netwerk aan om informatie in te winnen over de daders.

Woninginbraken en autokraken
Leo Wallage: De inwoners van Zaanstreek-Waterland lopen een kleiner risico op een woninginbraak dan inwoners van andere regios. Toch is het aantal woninginbraken ook hier gestegen. Reden voor een intensivering van surveillances op de hotspots. En na elke woninginbraak doen we sporen- en buurtonderzoek.
Ook is het aantal autoinbraken gestegen. Tijdens de donkere dagen is het voor inbrekers makkelijker om ongestoord hun gang te gaan dan op klaarlichte dag. Daarom krijgt deze vorm van criminaliteit tijdens het offensief ook de nodige aandacht van ons.

Alert publiek
De meeste verdachten houden we aan na tips van burgers. We vragen het publiek dan ook om, net als wij, extra alert te zijn tijdens de donkere dagen. Bijvoorbeeld als men wakker wordt van een vreemd geluid. Mensen denken vaak dat iemand anders de politie wel belt. We worden liever drie keer te veel dan één keer te laat gebeld. Spoed? bel 112 en anders via 0900-8844. Of anoniem via 0800-7000.