Provincie Limburg

Nieuws en persberichten

Praat mee over de trends die op Limburg afkomen! Op de website www.limburg3punt0.nl worden de ontwikkelingen en trends geschetst die van betekenis zijn voor de toekomst van Limburg en worden belangstellenden opgeroepen om op de teksten te reageren. Aanvullend voeren we ook de discussie met belangstellenden via de LinkedIn groep Limburg 3.0. Doel is om niet als Provincie alleen, maar gezamenlijk met belangstellenden en partners, te bepalen welke ontwikkelingen en trends op Limburg afkomen. Alle meningen zijn belangrijk, ga daarvoor naar de LinkedIn groep Limburg 3.0 of naar de website. En laat ons weten wat jij belangrijk vindt!

29-11-2010 15:03