Ministerie van Buitenlandse Zaken

beantwoording vragen van de leden De Roon en Wilders over uitlatingen van de Palestijnse leider Abbas over het verbreken van afspraken

Kamerbrief inzake beantwoording vragen van de leden De Roon en Wilders over uitlatingen van de Palestijnse leider Abbas over het verbreken van afspraken

Kamerbrief | 29 november 2010

Geachte Voorzitter,

Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden De Roon en Wilders over over uitlatingen van de Palestijnse leider Abbas over het verbreken van afspraken. Deze vragen werden ingezonden op 12 november 2010 met kenmerk 2010Z16623.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Dr. U. Rosenthal

Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over uitlatingen van de Palestijnse leider Abbas over het verbreken van afspraken (ingezonden 12 november 2010).

Vraag 1
Kent u het bericht `Palestinian leader: we are free to break agreements'? 1)

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat Mahmoud Abbas heeft verklaard dat het de Palestijnen vrij staat om te allen tijde afspraken met Israël te verbreken?

Vraag 3

Was dit een algemene verklaring van Abbas of sprak hij over bepaalde afspraken met Israël? In het laatste geval: welke (soort) afspraken?

Antwoord

President Abbas heeft in een toespraak in Abu Dhabi gezegd dat de Palestijnen zich ontslagen zullen voelen van hun verplichtingen, wanneer Israël de zijne niet naleeft. Hij heeft niet verduidelijkt welke afspraken hij specifiek op het oog had.

Vraag 4

Hoe beoordeelt u deze verklaring van Abbas?

Antwoord

Nederland is van mening dat partijen zich moeten onthouden van handelingen en uitspraken die het vredesproces negatief beïnvloeden. De regering roept partijen op tot het nemen van vertrouwenwekkende maatregelen.

Vraag 5

Bent u op de hoogte van het feit dat door of onder verantwoordelijkheid van de Palestijnse autoriteit in de Arabische taal zeer regelmatig uitlatingen worden gedaan die totaal afwijken van uitlatingen van of onder verantwoordelijkheid van die autoriteit in westerse talen 2)? In het bijzonder dat uit de uitlatingen in het Arabisch blijkt dat de Palestijnen het bestaansrecht van Israël ontkennen en het zogenoemde vredesproces uitsluitend gebruiken om de positie van Israël verder te ondergraven?

Vraag 6

Deelt u de mening dat de Palestijnse autoriteit regelmatig met gespleten tong spreekt en zich daarmee schuldig maakt aan het door de islam gelegitimeerde bedrog jegens niet-moslims (taqqiya)?

Antwoord

De Palestijnse Autoriteit (PA) is gebonden aan de verplichtingen die zij is aangegaan. Een van die verplichtingen onder de Routekaart is dat de PA zich moet onthouden van haatzaaien en ophitsen. De kwalificatie `taqqiya' lijkt op president Abbas niet van toepassing.

Vraag 7

Deelt u de mening dat deze notoire onbetrouwbaarheid ervoor pleit om de Nederlandse steun aan de Palestijnse autoriteit onmiddellijk te eindigen?

Antwoord 7

Neen, ik zie geen reden om de Nederlandse steun aan de PA op te schorten.