RDW

november 2010

Tarieven RDW blijven in 2011 gemiddeld gelijk

Zoetermeer, 29 november 2010
Als gevolg van een verdere kostenbesparing is de RDW in staat om de tarieven in het jaar 2011 gemiddeld genomen gelijk te houden ten opzichte van 2010. Ook wordt er geen inflatiecorrectie op de cijfers toegepast.

Deze ontwikkeling past goed binnen het gematigd tariefbeleid van de overheidsdienst, dalende fteâs en de beoogde rijksbrede efficiencyverbetering. De dienstverlening blijft vanzelfsprekend van gelijkblijvende kwaliteit en op sommige onderdelen is er een verdere verbetering van de taakuitvoering. In 2011 worden kwaliteitsverbeteringen en innovaties doorgevoerd. Een voorbeeld is de applet iRDW waarmee iedereen via smartphones voertuiggegevens op kan vragen. De RDW is goed in staat om in te spelen op belangrijke ontwikkelingen in de omgeving.

In de tarievenlijst 2011 is een aantal nieuwe tarieven opgenomen. Voor vrijwel al deze tarieven is een wettelijke basis aanwezig. Dat geldt echter nog niet voor het afmeldtarief van het alcoholslot en de voorgestelde tarieven boordcomputer taxi. In overleg met het ministerie van I&M is besloten om deze tarieven op een later moment vast te stellen.
De RDW heeft het voornemen om het gevoerde beleid van kostenbeheersing, efficiency en vernieuwing van bedrijfsprocessen ook de komende jaren door te zetten.
Tarieven 2011
De tarieven voor 2011 kunt u via onderstaande pdf downloaden. Geen Acrobat Reader? Klik dan hier
Zie het origineel