Geef vorst geen kans: bescherm uw watermeter

29/11/2010 16:10

Vitens N.V.

Volgens de weersvoorspellingen wordt het de komende dagen behoorlijk koud in Nederland. De temperatuur daalt naar een flink aantal graden onder nul en ook de eerste sneeuw heeft zich al aangediend. Hierdoor neemt de kans toe dat watermeters en zelfs binnenleidingen bevriezen. Een goed moment om te kijken hoe de zaken er thuis voor staan en of maatregelen nodig zijn.

Waar zit de meter?

In veel huizen bevindt de watermeter zich in de meterkast in de woning, waardoor deze niet zo snel zal worden blootgesteld aan vorst. Maar sommige watermeters bevinden zich op minder goed verwarmde plekken, zoals in een tochtige kelder of een watermeterput buiten de woning. In dat geval is het noodzakelijk om de watermeter te beschermen tegen winterse omstandigheden. Klanten zijn namelijk zelf verantwoordelijk zijn voor een goede doorstroming van de leidingen in de woning en het onderhoud van de watermeter.

Wind en kou

Vooral kou in combinatie met wind kan ervoor zorgen dat watermeters bevriezen. Het kleine beetje water dat zich in de meter bevindt kan dan gemakkelijk bevroren raken. Het gevolg is een kapotte watermeter of soms zelfs bevriezing van de waterleiding, waardoor er geen water meer uit de kraan komt. Daar zit niemand op te wachten, maar gelukkig kan dit met relatief simpele maatregelen worden voorkomen.

Tips tegen bevriezing

Om bevriezing te voorkomen heeft Vitens een aantal tips op een rijtje gezet:


- Draai alle radiatoren van de verwarming open


- Zet de thermostaat 's nachts en bij afwezigheid niet lager dan op 14 graden Celsius


- Bij afwezigheid van meer dan een paar weken: tap alle binnenleidingen af


- Isoleer de ruimte waarin de watermeter en de hoofdkraan zich bevinden


- Maak kieren en tochtnaden van die ruimte dicht


- Plaats een plaat isolatiemateriaal tegen de gevelwand


- Let erop dat de ruimte wel geventileerd moet worden als er zich een gasmeter in bevindt

Onze monteurs staan klaar

Mocht de leiding of meter tóch bevriezen, dan komen wij deze uiteraard zo snel mogelijk vervangen. Onze storingsmonteurs staan dag en nacht paraat om er in geval van problemen voor te zorgen dat iedereen tóch gewoon water heeft. Maar let wel: vanaf het punt waar het water de woning binnenkomt, is de klant verantwoordelijk voor een goede doorstroming van de leidingen en onderhoud van de watermeter. De kosten die komen kijken bij reparatie of vervanging van leidingen en meter ín de woning, komen voor rekening van de klant. Laat het dus niet zover komen en volg bovenstaande tips op!

http://www.vitens.nl